FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

#FunduszDrógSamorządowych


 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi dojazdowej na odcinku o długości 367 m, poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej i placu manewrowego z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy zakładach przemysłowych. Nawierzchnię drogi dojazdowej wykonano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości na całym odcinku 6,0 m.

DOFINANSOWANIE:         949 165,45 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 581 942,42 zł