Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Urząd przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

we wszystkie dni pracy urzędu

w godzinach 7:00-15:00