Jesteś tutaj:   

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE ZŁOTÓW


Gmina Złotów ogłasza sprzedaż końcową węgla, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada m.in.:

1)                 Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez gminę zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023r.

2)                 Brak limitu ilościowego;
 Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3)                 Węgiel dla mieszkańców gmin;
 Zgodnie z nowelizacją istnieje możliwość zakupu węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego (zaświadczenie o przyznaniu dodatku węglowego).
Węgiel typu „orzech” jak i „groszek” jest sprzedawany po 1700 zł brutto za tonę.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania zapasów węgla, jednak nie dłużej niż do
dnia 30 czerwca 2023r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (67) - 263 53 05 wew. 133.
URZĄD GMINY W ZŁOTOWIE, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, biuro nr 23 (na piętrze).

 


Komunikat dotyczący dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego w Gminie Złotów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Złotów,
✅Dystrybucja zamówionego węgla realizowana będzie zgodnie z ustaloną procedurą, według kolejności wpływu wniosków.
✅Uwaga: do odbioru przydziału węgla kwalifikują się osoby, które otrzymały dodatek węglowy i złożyły do gminy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (ten wniosek wciąż można składać).
✅Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany aktualnie w cenie 1.700 zł brutto za 1000 kg, (węgiel nie będzie workowany, cena nie zawiera kosztów transportu).
✅Wpłaty na zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać w formie wpłaty gotówkowej (w kasie Urzędu Gminy w Złotowie, kasa czynna do godziny 13:30) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy gminy nr:
✅70 8941 0006 0000 1137 2000 0010
‼W tytule wniosku prosimy koniecznie podać imię i nazwisko uprawnionego do dodatku węglowego wnioskodawcy oraz dodać opis „węgiel”.
✅Wnioskodawca otrzyma z Urzędu Gminy zaświadczenie uprawniające do odbioru paliwa stałego, które musi przedłożyć we wskazanym miejscu odbioru.
✅Skład opału: „ROLNIK”, Spółdzielnia w Złotowie, ul. Szpitalna 39, 77-400 Złotów,
✅Pracownik Urzędu Gminy poinformuje o wystawieniu faktury na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na nr telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
✅Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2022 r. istnieje możliwość zakupu mniejszej ilości węgla niż 1,5 t w roku 2022 r. i przeniesienie całości zakupu na rok 2023 r.
Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
tel. 67-263-53-05 (wewnętrzny 133)
e-mail: urzad@gminazlotow.pl

 


Szanowni Mieszkańcy Gminy Złotów

Informujemy:

Mieszkańcy Gminy Złotów od dnia 16 listopada 2022 r. mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego i te podmioty które nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu i nie jest zależna od samorządu.

Wnioski można składać:

-      pisemnie w Urzędzie Gminy Złotów (ul. Leśna 7, 77-400  Złotów);

-      elektronicznie na adres urzad@gminazlotow.pl lub poprzez ePUAP /zlotow/skrytkaESP. 

Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców Deklaracje zapotrzebowania na węgiel nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i spełnianie warunków uprawniających do zakupu.

Do pobrania:

- WNIOSEK o preferencyjny zakup węgla w Gminie Złotów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27  października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236). Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w  gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o  którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5  sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady--pytania-i-odpowiedzi