Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo

UCHWAŁA NR XLV.440.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie
ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo

Załącznik graficzny nr 1 do UCHWAŁY NR XLV.440.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie
ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo PDF

Załącznik graficzny nr 1 do UCHWAŁY NR XLV.440.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie
ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo - Plik GeoTif

Załącznik nr 2  do UCHWAŁY NR XLV.440.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie
ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo - Zgodność ze Studium

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XLV.440.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie
ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo - Rozpatrzenie uwag

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XLV.440.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie
ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo - Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji

 

 

Imieniny Feliksa i Aleksandry