DZIAŁKI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY/DZIERŻAWY/NAJMU

DZIAŁKI GMINNE NA SPRZEDAŻ

 

INFORMACJE pod nr telefonu 67-263-53-05 (wew. 125), Urząd Gminy w Złotowie, ul Leśna 7, 77-400 Złotów, biuro nr 14

  

ZARZĄDZENIE Nr 97.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 października 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 98.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 października 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

OŚWIADCZENIE osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów

opublikowano 2020-10-05

ZARZĄDZENIE Nr 93.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24  września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2020-09-28 


ZARZĄDZENIE Nr 80.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

 opublikowano 2020-08-27


ZARZĄDZENIE Nr 78.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2020-08-14


ZARZĄDZENIE Nr 75.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2020-08-06


ZARZĄDZENIE Nr 57.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2020-06-17


ZARZĄDZENIE Nr 38.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2020-04-09


ZARZĄDZENIE Nr 41.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 88.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 104.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia  


ZARZĄDZENIE Nr 117.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Zarządzenia Nr 41.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2019-11-13