WAŻNE KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

 


1.

Lista osób zakwalifikowanych na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów sporządzona na dzień 29 lutego 2024 r.


1. Kalińska Irena (lokal socjalny)
2. Kasprowska Hanna (lokal socjalny)
3. Kasprowski Marek (lokal socjalny)
4. Kurdek Edyta (lokal socjalny)
5. Różycka Justyna (lokal socjalny)
6. Skiba Monika (lokal socjalny)
7. Szczerba Magdalena (lokal mieszkalny)

opublikowano 2024-03-08

 


2. Lista osób zakwalifikowanych na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów na rok 2024

opublikowano 2023-12-29

3.  Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień

wtorek, 18 czerwca 2024 w godz. 16:00 - 17:00

 Link do spotkania: Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień | Microsoft Teams | Narada — dołączanie

 

4. Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic

wtorek, 18 czerwca 2024 w godz. 17:00 - 18:00

Link do spotkania: Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic | Microsoft Teams | Narada — dołączanie

opublikowano 2024-06-17