6

6.2. Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych, programów rządowych i archiwum.

opublikowano 2024-05-15

6.1. Informacja z I etapu naboru - ocena formalna - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, programów rządowych i archiwum

opublikowano 2024-05-07

6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych, programów rządowych i archiwum

 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Oswiadczenie_do_celow_rekrutacjnych

 Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

 Klauzula informacyjna-kandydat na stanowisko urzędnicze

opublikowano 2024-04-26