3

ZARZĄDZENIE Nr 54.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

opublikowano 2024-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 78.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

opublikowano 2024.04.05