Polowania

INFORMACJA - POLOWANIA ZBIOROWE - 2022/2023/2024

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) Wójt Gminy Złotów podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023, przekazane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich:

POLOWANIA W OKRESIE OD października 2023 do stycznia 2024:

Zgłoszenie polowania zbiorowego Nadleśnictwo Złotów 15.01.2024 

Zgłoszenie polowania zbiorowego Nadleśnictwo Złotów

Zgłoszenie polowania zbiorowego OHZ KUJAN z 08.12.2023 r.

Zgłoszenie polowania zbiorowego OHZ Kujan 01.12.2023

Zgłoszenie polowania zbiorowego OHZ Kujan 11.12.2023 

KŁ Nr 1 DANIEL

KŁ Nr 4 KUROPATWA

KŁ Nr 6 JELEŃ

KŁ Nr 22 ŁOŚ

KŁ Nr 45 Myśliwiec

OHZ LP Nadleśnictwa Złotów

PZŁ OHZ KUJAN

PZŁ Kujan Polowania


Polski Związek Łowiecki                                                                                                         Kujan 04.01.2023r

 

Zarząd Główny

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

 

,,KUJAN

 

77-424 Zakrzewo Kujan 6

 

Tel. 67 266 77 07 NIP 526-030-04-64

 

REGON 000742279-00626

 

                                                                                                                                             Pan

 

                                                                                                                                             Nadleśniczy

 

                                                                                                                                             Nadleśnictwa Złotów

 

Na podstawie art.42 Ustawy o Broni i Amunicji ust.2b z dn. 21.05.1999 (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr52 p 525 ze zmianami ) informuję, że w obwodach nr 21 i 28 OHZ Kujan w powiecie złotowskim oraz powiecie pilskim odbędą się polowania zbiorowe w następujących terminach:

 

  1.  13, 14, 15, 01.2023 r. – 12 myśliwych z Dani,

 

  • -13.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Witrogoszcz, miejscowości: Witrogoszcz, Witrogoszcz Kolonia
  • -14.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Łobzonka, miejscowości: Rataje, Piesno.
  • -15.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Kujan i Rudna, miejscowości: Rudna, Skic.

 

                                                                                                    Z myśliwskim pozdrowieniem

 

                                                                                                           DARZ BÓR

 

                                                                                                    Kierownik Maciej Maćkowiak                                        

 

                                                                                                    TEL.575-225-803

 

 Do wiadomości:

 

  1. Wójt Gminy Złotów,
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Łobżenica

Nadleśnictwo Złotów - polowania styczeń 2023


Poniżej termin polowania zbiorowego na obwodzie nr 19 "Piecewo" - Koło Łowieckie nr 40 "Sęp" w Pile

- 14.01.2023 roku.

Godzina rozpoczęcia- 8.00

Godzina zakończenia-16.00 


Koło Łowieckie nr 45  Myśliwiec listopad 2022 - styczeń 2023

OHZ KUJAN listopad-grudzień

OHZ Kujan 

Koło Łowieckie nr 4 „Kuropatwa” – obwód łowiecki nr 9 i 11

OHZ LP Nadleśnictwa Złotów – obwód łowiecki nr 22

Koło Łowieckie nr 1 „Daniel” w Lipce – obwód łowiecki nr 4 i 10