PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE ZŁOTÓW

 


Komunikat dotyczący dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego w Gminie Złotów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Złotów,
✅Dystrybucja zamówionego węgla realizowana będzie zgodnie z ustaloną procedurą, według kolejności wpływu wniosków.
✅Uwaga: do odbioru przydziału węgla kwalifikują się osoby, które otrzymały dodatek węglowy i złożyły do gminy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (ten wniosek wciąż można składać).
✅Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany aktualnie w cenie 1.700 zł brutto za 1000 kg, (węgiel nie będzie workowany, cena nie zawiera kosztów transportu).
✅Wpłaty na zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać w formie wpłaty gotówkowej (w kasie Urzędu Gminy w Złotowie, kasa czynna do godziny 13:30) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy gminy nr:
✅70 8941 0006 0000 1137 2000 0010
‼W tytule wniosku prosimy koniecznie podać imię i nazwisko uprawnionego do dodatku węglowego wnioskodawcy oraz dodać opis „węgiel”.
✅Wnioskodawca otrzyma z Urzędu Gminy zaświadczenie uprawniające do odbioru paliwa stałego, które musi przedłożyć we wskazanym miejscu odbioru.
✅Skład opału: „ROLNIK”, Spółdzielnia w Złotowie, ul. Szpitalna 39, 77-400 Złotów,
✅Pracownik Urzędu Gminy poinformuje o wystawieniu faktury na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na nr telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
✅Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2022 r. istnieje możliwość zakupu mniejszej ilości węgla niż 1,5 t w roku 2022 r. i przeniesienie całości zakupu na rok 2023 r.
Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
tel. 67-263-53-05 (wewnętrzny 133)
e-mail: urzad@gminazlotow.pl

 


Szanowni Mieszkańcy Gminy Złotów

Informujemy:

Mieszkańcy Gminy Złotów od dnia 16 listopada 2022 r. mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego i te podmioty które nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu i nie jest zależna od samorządu.

Wnioski można składać:

-      pisemnie w Urzędzie Gminy Złotów (ul. Leśna 7, 77-400  Złotów);

-      elektronicznie na adres urzad@gminazlotow.pl lub poprzez ePUAP /zlotow/skrytkaESP. 

Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców Deklaracje zapotrzebowania na węgiel nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i spełnianie warunków uprawniających do zakupu.

Do pobrania:

- WNIOSEK o preferencyjny zakup węgla w Gminie Złotów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27  października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236). Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w  gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o  którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5  sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady--pytania-i-odpowiedzi