O GMINIE

 


   Gmina Złotów położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim. Rozciąga się na powierzchni 292,5 km², z czego ponad 68% tej przestrzeni zajmują użytki rolne, 24% tereny leśne, a 8% grunty inne. Terytorium gminy położone jest na Pojezierzu Krajeńskim, które mieści się pomiędzy dolinami Gwdy, Brdy i środkowej Noteci. Pojezierze Krajeńskie stanowi część Pojezierza Południowopomorskiego. Obszar gminy należy do zróżnicowanych morfologicznie. Urozmaicona rzeźba terenu i malownicze krajobrazy przyciągają turystów spragnionych wypoczynku na łonie natury. Na terenie gminy znajdują się cenne obiekty przyrodnicze z bogatą florą i fauną. Szczególne walory turystyczno-przyrodnicze prezentują naturalne zbiorniki wodne - jeziora (których w sumie na terenie gminy jest 10, a największe to jezioro Sławianowskie oraz jezioro Zaleskie) i rzeki (Głomia, Łobżonka, Kocunia, Gwda). Przez malownicze obszary gminy prowadzą szlaki turystyczne i ścieżki poznawcze. W gminie Złotów znajdują się dwa rezerwaty przyrody – „Czarci Staw” utworzony w 1990 r. o powierzchni 4,91 ha oraz „Uroczysko Jary”, który powstały w 1998 r. Ma on powierzchni 86,26 ha. Na obszarze gminy zlokalizowane są też dwa obszary chronionego krajobrazu – „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” oraz „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”. Najwyższym wzniesieniem gminy jest Brzuchowa Góra (208 m n.p.m.). 


 


Przekierowanie do Vademecum Samorządowca:

 

 

 

dane wg GUS - www.stat.gov.pl

 

 

źródło: stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych)