MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Link do portalu >>> GISON - Planowanie i Zagospdoarowanie przestrzenne w Gminie Złotów

Wskazówki:

W celu przybliżenia mapy używamy suwaka umieszczonego w środkowej dolnej części ekranu (lub za pomocą "kółka" myszki).

Górny lewy róg - rozwijane menu:

WARSTWY

-  w celu sprawdzenia przeznaczenia neiruchomości w miejscowym planie należy zaznaczyć warstwę: "MPZP",  lub "STUDIUM".

NARZĘDZIA

Wyszukaj działkę - pozwala na wyszukanie działki po numerze ewidencyjnym. W przypadku gdy na liście wyników znajdzie się więcej niż jedna pozycja nalezy odszukać odpowiedni dla działki obręb ewidencyjny miejscowości.

Pomiar - narzędzie pozwalające nam na mierzenie odległości oraz powierzchni.

W przyapdku wątpliwości w interpretacji przeznaczenia nieruchomości w planie bądź studium prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Złotowie. Tel. 67-263-53-05 (wew. 122), biuro nr 11.

Portal ma charakter informacyjny. W celach administracyjno-urzędniczych zaleca się kontakt z pracownikiem urzędu.

 

REJESTR MPZP:

  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

Dokument uchwalony uchwałą Rady Gminy Złotów nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r.

  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Złotów:

01. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Bielawa, uchwała nr XI/130/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1431 z 22.10.1999 roku. /zalesienia/

02. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Dzierżążenko, uchwała nr VII/59/03 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2003 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 140 poz. 2639 z 18 sierpnia 2003 roku./zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/

03. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Dzierzążenko, uchwała nr XI/124/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1428 z 20.10.1999 roku. /zalesienia/

04. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów w wieś Dzierzążenko, uchwała nr XXXIV/346/97 Rady Gminy Złotów z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego Nr 34 poz. 163 z 24.10.1997 roku. /zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/

05. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Dzierzążenko, uchwała nr XLII/434/02 Rady Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2002 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 128 poz. 3522 z 24.10.2002 roku. ./zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/

06. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Franciszkowo, uchwała nr XI/137/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1437 z 20.10.1999 roku. /zalesienia/

07. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Grudna, uchwała nr XI/126/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1429 z 20.10.1999 roku. /zalesienia/

08. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Grudna, uchwała nr XXXIV/352/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2001 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 147 poz. 3015 z 29.11.2001 roku. /zabudowa letniskowa całoroczna, zalesienia/

09. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Górzna, uchwała nr XI/128/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1430 z 20.10.1999 roku. /zalesienia/

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Górzna, uchwała nr XXXIV/343/1997 Rady Gminy Złotów z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego Nr 34 poz. 162 z 24.10.1997 roku. /handel, zalesienia/

11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Krzywa Wieś, uchwała nr XI/136/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1436 z 20.10.1999 roku. /zalesienia/

12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Międzybłocie, uchwała nr XXXIV/339/1997 i nr XXIV/338/97 Rady Gminy Złotów z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego Nr 34 poz. 155 z 24.10.1997 roku. /zabudowa letniskowa, /zalesienia/

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Nowa Święta, uchwała nr XI/129/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1449 z 20.10.1999 roku. /zalesienia/

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Nowa Święta, uchwała nr XXXIV/353/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 26 wrzesnia 2001 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. 15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór, uchwała nr XI/135/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 73 poz. 1435 z 20.10.1999 roku. /zalesienia/

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów w obrębie wsi Radawnica, uchwała nr XI/127/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1448 z 22.10.1999 roku. /zalesienia/

17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów w obrębie wsi Radawnica, uchwała nr XXXIV/345/97 Rady Gminy Złotów z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego Nr 34 poz. 162 z 24.10.1997 roku. /przepompownia/

18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów we wsi Radawnica, uchwała nr XLI/434/98  Rady Gminy Złotów z dnia 28 maja 1998 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego Nr 17 poz. 116 z 13 lipca.1998 roku. /zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oświatowa i usługowa/.

19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów we wsi Skic, uchwała nr XI/134/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 73 poz. 1434 z 20 października1998 roku. /zalesienia/

20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa letniskowego w Sławianowie, uchwała nr XI/138/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 86 poz. 1609 z 3.11.99 roku. /zabudowa letniskowa/

21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Sławianowo, uchwała nr XXXIV/341/97 Rady Gminy Złotów z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego Nr 34 poz. 158 z 24.10.97 roku. /zabudowa letniskowa, oświatowa i kulturalna/.

22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica, uchwała nr XI/133/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1433 z 20 października 1999 roku. /zalesienia/

23. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica, uchwała nr XXVI/283/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2001 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 75 poz. 1348 z 22 czerwca 2001 roku. /składowisko odpadów/

24. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Święta, uchwała nr XI/132/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 73 poz. 1433 z 20 października 1999 roku. /zalesienia/

25. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Święta, uchwała nr XXXIV/344/97 Rady Gminy Złotów z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego Nr 34 poz. 161 z 26 października 1997 roku. /zalesienia, cmentarz i zabudowa oświatowa /

26. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Święta, uchwała nr XLI/424/2002 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2002 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 111 poz. 3101 z 6 września 2002 roku. /produkcja rolna ? ogrodnictwo/

27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Wąsosz, uchwała nr XI/131/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1448 z 22.10.1999 roku. /zalesienia/

28. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Wąsosz, uchwała nr XXXIV/340/97 Rady Gminy Złotów z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego  Nr 34 poz. 157 z 24.10.1997 roku. /zabudowa letniskowa i usługowa oraz /zalesienia/

29. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Zalesie, uchwała nr XXXIV/369/97 Rady Gminy Złotów z dnia 25 września 1997 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego  Nr 34 poz. 165 z 24.10.1997 roku. /zabudowa mieszkaniowo ? pensjonatowa/

30. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Zalesie, uchwała nr XLI/423/2002 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2002 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Pilskiego  Nr 111 poz. 3100 z 6 września 2002 roku. /zabudowa letniskowa całoroczna/

31. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w rejonie jeziora Zalewskiego, uchwała nr XV/102/04 Rady Gminy Złotów z dnia 22 stycznia 2004 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 76 poz. 1999 z 24 maja 2007 roku. /zabudowa rekreacyjna całoroczna i pensjonatowa/

32. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wieś Dzierzążenko, uchwała nr XI/125/99 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 1999 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 86 poz. 1608 z 30.11.09 roku. /zabudowa mieszkaniowa letniskowa i pensjonatowa całoroczna/

33. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów w obrębie Dzierzążenko ? dz. nr 73/1, uchwała nr VI/56/07 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2007 roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 76 poz. 1999 z 24.05.2007 roku. /zabudowa mieszkaniowa/

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni rolniczo ? leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy w Gminie Złotów, uchwała XVII/138/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2008roku, ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 160 poz. 2733 z 23 września 2008 roku. /przestrzeń rolniczo-leśna/

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów we wsi Nowa Święta, uchwała nr XXXIV/353/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 26.09.2001 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 37, poz. 1096 z 7.03.2002 roku. /zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna/

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w Gminie Złotów, Klukowo, Pieczynek, uchwała Nr XXIII/187/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 sierpnia 2008 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 225, poz. 3735 z dnia 08 grudnia 2008 r. /elektrownie wiatrowe/

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zlotów w rejonie miejscowości Pieczynek, Klukowo i Blękwit, uchwała Nr XXXIV/293/09 Rady Gminy Złotów z dnia 27 sierpnia 2009 r., ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 214, poz. 3684 z dnia 04 grudnia 2009 r.  /elektrownie wiatrowe/

38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi Zalesie, uchwała Nr XVI/174/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2012 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 0, poz. 1242 z dnia 06 marca 2011 r. /zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna/

39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Górzna, Kamień i Radawnica, uchwała Nr XIII/145/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2011 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 342, poz. 5805 z dnia 13 grudnia 2011 r. /elektrownie wiatrowe/

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica (UCHWAŁA Nr XXXII.238.2021)
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta (UCHWAŁA Nr XLV.441.2022)
42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko