KONTAKT

 

Urząd Gminy w Złotowie

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 tel. 67-263-53-05 lub

67-263-53-06

e-mail: urzad@gminazlotow.pl

Skrzynka podawcza na EPUAP

/zlotow/skrytkaESP


Urząd Gminy Złotów

NIP 767-14-40-787     Regon 000556074


Gmina Złotów

NIP 767-16-10-628 Regon 570791419


Nr konta SBL Złotów

7089 4100 0600 0011 3720 0000 10

(w tytule przelewu prosimy o skrótowe podanie informacji czego przelew dotyczy oraz nazwiska/nazwy podmiotu) 

 

Spis numerów telefonów wewnętrznych urzędu oraz innych jednostek

Nr biura

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wew. Nr tel.

 

1

P. Lach                                   piotr.lach@gminazlotow.pl

Wójt

110

 

P. Michalski                pawel.michalski@gminazlotow.pl

Z-ca Wójta

111

 

J. Król                                 joanna.krol@gminazlotow.pl
                                                       urzad@gminazlotow.pl

B. Bednarek              barbara.bednarek@gminazlotow.pl

Sekretariat

114

 

Fax

135

 

3

M. Gadomska          monika.gadomska@gminazlotow.pl

Podatki

115

 

M. Łoboda                    mariola.loboda@gminazlotow.pl

Podatki, VAT

 

4

Z. Witkowska             zofia.witkowska@gminazlotow.pl

Kasa

116

 

E. Radzikowska        ewa.radzikowska@gminazlotow.pl

Księgowość podatkowa

 

I. Tomke                         izabela.tomke@gminazlotow.pl

Księgowość budżetowa

 

5

A. Pałuczak-Kowalska 

             agnieszka.paluczak-kowalska@gminazlotow.pl

Gł. Księgowy

117

 

B. Wojtasik                 barbara.wojtasik@gminazlotow.pl

Z-ca Skarbnika

 

6

E. Konopińska-Nochowicz 
                emilia.konopinska-nochowicz@gminazlotow.pl

Skarbnik

118

 

8

K. Grochowska           katarzyna.grochowska@gminazlotow.pl
                                   RODO iod@gminazlotow.pl

Dowody osobiste

119

 

S. Wójcik                        sabina.wojcik@gminazlotow.pl

Ewidencja ludności

 

9

L. Tomasz                       longin.tomasz@gminazlotow.pl

Sekretarz, zamówienia p.

120

 

10

A. Łuszczewska                       agnieszka.luszczewska@gminazlotow.pl

Budownictwo

121

 

E. Piechowska-Ciozda 
                       
emilia.piechowska-ciozda@gminazlotow.pl

Ochr. środowiska

 

11

M. Ziółkowski         marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl

promocja gminy, organziacje pozarządowe, kultura fizyczna
i sport

122

 

M. Marciniak          mateusz.marciniak@gminazlotow.pl

Fundusz sołecki

 

12

A. Ługowska                 anna.lugowska@gminazlotow.pl

Działalność gosp., sale wiejskie

123

 

13

K. Matuszczyk     karolina.matuszczyk@gminazlotow.pl

Zagosp. przestrzenne

124

 

14

E. Pulit                                   ewa.pulit@gminazlotow.pl

Gospodarka gruntami, rolnictwo

125

 

15

G. Górski                     grzegorz.gorski@gminazlotow.pl

Drogi

126

 

16

A. Pająk                      agnieszka.pająk@gminazlotow.pl

Budownictwo, oświetlenie uliczne, mienie komunalne

127

 

M. Jarząbek                  marek.jarzabek@gminazlotow.pl

Inwestycje

 

7

Sala Sesyjna

 

140

 

I piętro

20

A. Klocek                  agnieszka.klocek@gminazlotow.pl

Finanse oświaty i BHP

129

  67  263-59-89

 

K. Deręgowska  katarzyna.deregowska@gminazlotow.pl

Finanse oświaty

 

21

J. Musiał – Kołda  joanna.musial-kolda@gminazlotow.pl

Kadry – oświata

130

 

M. Deja                        magdalena.deja@gminazlotow.pl

Wynagrodzenia i ubezp.

131

 

 

Patrycja Rudnik – Włoszczyńska

Radca prawny

132

 

 

A. Dobrosielska    aldona.dobrosielska@gminazlotow.pl 

B. Dydacka                 barbara.dydacka@gminazlotow.pl

Dodatki węglowe i dla innych źródeł, CEEB

133

 

22

M. Borsich                     magda.borsich@gminazlotow.pl

Obsługa RG

128

 

 

 

ZWIK GZ Sp. z o.o.                               zwik@zwikgz.pl

 

67 265-11-00

 

 

GOPS                          sekretariat.gops@gminazlotow.pl

 

67 263-59-71

 

 

Biblioteka w Radawnicy      biblioteka@gminazlotow.pl

 

67 263-13-29