DODATEK WĘGLOWY

 


Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać od 17 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie (ul. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów). Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 r. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP. Wnioski mogą składać mieszkańcy budynków wpisanych lub zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Formularz można pobrać poniżej ze strony lub odebrać osobiście w GOPS lub Urzędzie Gminy Złotów.

Materiały

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx - wersja edytowalna

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf - wersja nieedytowalna

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. W przypadku Gminy Złotów - Wójt Gminy Złotów.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Instrukcja wypełnienia

Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję jak wypełnić dodatek węglowy
Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy.docx 0.03MB

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeńzgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).