6. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Ogłoszenie o zamówieniu

6.10. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikwano 2021-0621

6.9. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2021-05-25

6. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Ogłoszenie o zamówieniu

6.1  - SWZ

6.2a- załącznik nr 1a do SWZ - formularz oferty dla części 1

6.2b - załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty dla części 2

6.2c  - załącznik nr 1c do SWZ - formularz oferty dla części 3

6.2d - załącznik nr 1d do SWZ - formularz oferty dla części 4

6.3  - Załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

6.4 - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

6.5  - Identyfikator postępowania na miniPortalu

6.6 - załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług

6.7  - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

6.8 - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

 UCHWAŁA Nr XL.420.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXV.192.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXVII.210.2020 z 21.12.2020 r. MPZP Święta.d

UCHWAŁA Nr XXXI.234.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa

opublikowano 2021-05-13