3. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SŁAWIANOWO - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

3.17.  Przebudowa drogi w m. Sławianowo - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-04-09

3.16. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi w m. Sławianowo

opublikowano 2021-04-02

3.15. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi w m. Sławianowo

opublikowano 2021-04-02

3.14. Przebudowa drogi w m. Sławianowo - zapytania do SWZ 2

opublikowano 2021-03-30

3.10 Przebudowa drogi w m. Sławianowo - zapytania do SWZ

3.11. Przebudowa drogi w m. Sławianowo - rys. 2 - szczegóły konstrukcyjne

3.12. Przebudowa drogi w m. Sławianowo - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3.13. Przebudowa drogi w m. Sławianowo - modyfikacja SWZ

opublikowano 2021-03-26

3. Przebudowa drogi w miejscowości Sławianowo - Ogłoszenie o zamówieniu

3.1 Przebudowa drogi w miejscowości Sławianowo - SWZ

3.2 Przebudowa drogi w m. Sławianowo - zał. nr 1 do SWZ - formularz oferty

3.3 Przebudowa drogi w m. Sławianowo -  załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

3.4 Przebudowa drogi w m. Sławianowo - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

3.5 Przebudowa drogi w m. Sławianowo - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

3.6 Przebudowa drogi w m. Sławianowo   - Identyfikator postępowania na miniPortalu

3. 7 Przebudowa drogi w m. Sławianowo - Projekt budowlany - Opis techniczny

3. 7.1  Przebudowa drogi w m. Sławianowo - Projekt budowlany - przekroje

3. 7.2  Przebudowa drogi w m. Sławianowo - Projekt budowlany - PZD

3.8 Przebudowa drogi w m. Sławianowo - STWiORB

3.9 Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP