17. Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r.

17.13. Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.12. Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2021-12-21

17.11. Długoterminowy kredyt bankowy  2021 - Modyfikacja  SWZ

17.10. Długoterminowy kredyt bankowy  2021 r. - zapytania do SWZ

opublikowano 2021-12-13

17. Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - Ogłoszenie o zamówieniu

17.1 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - SWZ

17.2 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r.- zał. nr 1 do SWZ  - formularz oferty

17.3 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r.  -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

17.4 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

17.5 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - Identyfikator postępowania na miniPortalu

17.6  Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r.  - Instrukcja użytkownika miniPortalu.

17.7 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - załącznik nr 6 do SWZ - planowane terminy i wielkości spłat rat kredytu

17.8 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Złotów

17.9 Długoterminowy kredyt bankowy 2021 r. - Dokumenty dostępne na stronie BIP Gminy Złotów