13. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - Ogłoszenie o zamówieniu

13.18. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-08-09

13.17. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  Informacja z otwarcia ofert

13.16.  Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2021-08-05

13. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  Ogłoszenie o zamówieniu

13.1 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - SWZ

13.2 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

13.3 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

13.4 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

13.5 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

13.6 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - Identyfikator postępowania na miniPortalu

13.7 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna  - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

13.8 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - Projekt budowlany - siłownia zewnętrzna

13.9 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna - Projekt budowlany - parking

13.10 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  siłownia mapa 1

13.11 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  siłownia mapa 2

13.12 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  parking mapa 1

13.13 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  parking mapa 2

13.14 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  STWiORB

13.15 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna -  przedmiar

opublikowano 2021-07-20