11. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - Ogłoszenie o zamówieniu

11.13. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 -  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-08-12

11.12. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2021-07-27

11. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022

opublikowano 2021-07-26

11. Dowóz dzieci do szkół  i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - Ogłoszenie o zamówieniu

11.1 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - SWZ

11.2 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 1 do SWZ - Informacja o liczbie przewożonych dzieci

11.3 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 2a do SWZ - Formularz oferty dla cześci 1 zamówienia

11.4 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 2b do SWZ - Formularz oferty dla cześci 2 zamówienia

11.5 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym  2021-2022 -  załącznik nr 3 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

11.6 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

11.7 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy

11.8 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym  2021-2022 -  załącznik nr 6 do SWZ  - Wykaz usług

11.9 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym  2021-2022 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

11.10 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022  - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

11.11 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022 - Zał. nr 7 do SWZ  - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów

opublikowano 2021-07-14