1. Dostawa i montaż placu zabaw w m. Józefowo 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo  - dostawa i montaż placu zabaw

opublikowano 2021-02-17

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż placu zabaw  w m. Józefowo 2021

Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w m. Józefowo - formularz oferty 2021

Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo - wzór umowy 2021

Charakterystyka obiektu

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar

Opublikowano 2021-01-25