6. Zapytanie ofertowe - Zakup paliw w 2022 r

6. Zapytanie ofertowe - Zakup paliw w 2022 r

6.1 Zapytanie ofertowe - Zakup paliw w 2022 r. - załącznik nr 1  - formularz oferty

6.2 Zapytanie ofertowe - Zakup paliwa w 2022 r. - załącznik nr 2 - wzór umowy

opublikowwano 2021-12-23

6.3 Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup paliwa  w 2022 r