Zamówienia powyżej 30000 euro

36. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Złotów w 2021 r.  - część 1 zamówienia - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

36. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Złotów w 2021 r.  - część 2 i 3 zamówienia - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-01-05

36. Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Złotów w 2021 r. - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-12-29

36. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w 2021 r..

36.1 Dostawa opału w 2021 r. - SIWZ.

36.2 Dostawa opalu w 2021 r. - zalacznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.

36.3 Dostawa opału w 2021 r. - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

36.4 Dostawa opału w 2021 r. - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

36.5 Dostawa opału w 2021 r. - zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

opublikowano 2020-12-18  


35. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - Unieważnienie postępowania

opublikowano 2021-01-26

35. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-01-19

35. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - Informacja z otwarcia ofert.

opubublikowano 2020-12-29

35. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zapytania do SIWZ.

35. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - rozpoznanie geotechniczne.

35. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - Rys. nr 5 Profil układu podczyszczania i zagospodarowania wód deszczowych.

opublikowano 2020-12-22

35. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - Ogłoszenie o zamówieniu.

35.1 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - SIWZ.

35.2 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

35.3 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

35.4 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

35.5 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

35.6 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

35.7 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - przedmiar.

35.8 STWiORB.

35.9 projekt wykonawczy.

35.10 projekt stałej organizacji ruchu.

opublikowano 2020-12-09 


34. Dostawa kruszywa łamanego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-12-07

34. Dostawa kruszywa łamanego - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-11-30

34. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa łamanego.

34.1 Dostawa kruszywa łamanego - SIWZ.

34.2 Dostawa kruszywa łamanego - zalacznik nr 1 do SIWZ.

34.3 Dostawa kruszywa łamanego - zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie wykonawcy.

34.4 Dostawa kruszywa łamanego - zal. nr 3 do SIWZ - grupa kapitalowa.

34.5 Dostawa kruszywa łamanego - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

opublikowano 2020-11-20 


33. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko ( dz. nr 77)22 ) - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-27

33. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko ( dz. nr 77)22 ) - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-11-19

33. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - uzgodnienia zarządcy drogi.

33. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - zapytania do SIWZ.

opublikowano 2020-11-16

33. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

33. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - Modyfikacja SIWZ.

opublikowano 2020-11-13

33. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ).

33.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - SIWZ.

33.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

33.3 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

33.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz nr 77)22 ) - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

33.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

33.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

33.7 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - Przedmiar robót.

33.8 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77)22 ) - STWiORB.

33.9 projekt.

opublikowano 2020-11-04


32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz ( dz. nr 138)5 ) - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-27

32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz( dz. nr 138)5 ) - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-11-19

32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej m. Wąsosz (dz. nr 138)5 ) - uzgodnienia zarządcy drogi.

32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej m. Wąsosz (dz. nr 138)5 ) - zapytania do SIWZ.

opublikowano 2020-11-16

32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138)5 ) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138)5 ) - Modyfikacja SIWZ.

opublikowano 2020-11-13

32. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138)5).

32.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wasosz ( dz. nr 138)5 ) - SIWZ.

32.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

32.3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138)5 ) - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

32.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz nr 138)5 ) - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

32.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138)5) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

32.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138)5) - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

32.7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wasosz ( dz. nr 138)5 ) - Przedmiar.

32.8 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wasosz ( dz. nr 138)5 ) - STWiORB.

32. PROJEKT 2020. Wąsosz .zip.,.

opublikowano 2020-11-03


31. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko ( dz. nr 67)19 ) - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-27

31. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko ( dz. nr 67)19 ) - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-11-19

31. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67)19 ) - zapytania do SIWZ.

opublikowano 2020-11-16

31. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67)19 ) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

31. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67)19 ) - Modyfikacja SIWZ.

opublikowano 2020-11-13

31. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67).

31.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - SIWZ.

31.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

31.3 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

31.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz nr 67) - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

31.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

31.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

31.7 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - przedmiar robót.

31.8 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67) - STWiORB.

31.9. PROJEKT WODOC. 2020. Dzierzążenko 67-19 , RYS. NR 1-Model. (ZIP)

opublikowano 2020-10-30 


30. Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-18

30. Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-11-13

30. Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - Ogłoszenie o zamówiniu.

30.1 Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna -SIWZ.

30.2 Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

30. 3 Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

30.4 Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

30.5 Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

30. 6 Przebudowa drogi gminnej w m. Rudna - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

30. Rudna opis.

30. STWiORB.

30. RUDNA PZT.

30 RUDNA SZCZEGOLY.

30 Przedmiar.

30 Opis droga Rudna — aneks.

30 A3 profil.

30 A3 poprzeczniki 1.

30 A3 poprzeczniki 2.

opublikowano 2020-10-27


29. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-10

29. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-11-09

29. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - pytania do SIWZ.

opublikowano 2020-11-04

29. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - Ogłoszenie o zamówieniu.

29.1 Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - SIWZ.

29.2 Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

29.3 Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

29.4 Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

29.5 Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

29.6 Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

29.7 STWiORB.

29.8 Projekt budowlany.

29.9 Przedmiar.

opublikowano 2020-10-23


28. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755)3 ) - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-10

28. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - II postępowanie - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-11-05 

28. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - II postępowanie.

28.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz.nr 755) - II postępowanie - SIWZ.

28.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - II postępowanie - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

28.3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - II postępowanie - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

28.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz nr 755) - II postępowanie - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

28.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) II postępowanie - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

28.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne w m. Święta (dz. nr 755) - II postępowanie - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

28.7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Świeta (dz. nr 755) - PT.

opublikowano 2020-10-21 


27. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w Zalesiu - Zawiadomienie o wyborze oferty.

opublikowano 2020-11-27

27. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w Zalesiu - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-11-02

27. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w Zalesiu - Ogłoszenie o zamówieniu.

27.1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w Zalesiu - SIWZ

27.2 Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Zalesiu - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

27.3 Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Zalesiu - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

27.4 Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Zalesiu - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

27.5 Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Zalesiu- zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

27.6 Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Zalesiu - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

27.7 Specyfikacja techniczna - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.

opublikowano 2020-10-16 


26. Budowa chodnika w m. Górzna - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-06

26. Budowa chodnika w m. Górzna - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-10-30

26. Budowa chodnika w m. Górzna - Ogłoszenie o zamówieniu.

26.1 Budowa chodnika w m. Górzna - SIWZ.

26.2 Budowa chodnika w m. Górzna - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

26.3 Budowa chodnika w m. Górzna - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

26.4 Budowa chodnika w m. Górzna - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

26.5 Budowa chodnika w m. Górzna - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

26.6 Budowa chodnika w m. Górzna - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

26.7 Budowa chodnika w m. Górzna - przedmiar 1.

26.8 Budowa chodnika w m. Górzna - przedmiar 2.

26.9 Budowa chodnika w m. Górzna - STWiORB.

26.10 Budowa chodnika w m. Górzna - PT.

26.11 Budowa chodnika w m. Górzna - PT.

26.12 Budowa chodnika w m. Górzna - PT.

26.13 Budowa chodnika w m. Górzna - PT.

opublikowano 2020-10-14


25. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - Unieważnienie postępowania.

opublikowano 2020-10-21

25. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-10-20

25. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755).

25.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - SIWZ.

25.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

25.3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

25.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

25.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego.

25.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne w m. Święta (dz. nr 755) - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

25.7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Świeta (dz. nr 755) - PT.

opublikowno 2020-10-02 


24. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-10-30

24. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne w m. Dzierzążenko - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-09-25 

24. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko  - Zapytania do SIWZ

opublikowano 2020-09-22 

24. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko.

24.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - SIWZ.

24.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

24.3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

24.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

24.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

24.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

24.7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne w m. Dzierzążenko - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

24.8 Projekt.

24.9 STWiORB.

24.10 przedmiar.

opublikowano 2020-09-09 


23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-10-29

23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-09-25 

23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II  - Zapytania do SIWZ

opublikowano 2020-09-22 

23. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II..

23.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - SIWZ .

23.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

23.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

23.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

23.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

23.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

23.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - etap II - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

23.8 STWiORB.

23.9 PT - Opis techniczny.

23.9 PT - PZT 1.

23.9 PT - PZT 2.

23.9 PT - str. tytułowa.

23.9 PT - Uzgodnienie PZD.

23.9 PT - Warunki przyłączenia do sieci.

23.10 Przedmiar robót.

23.11. zał. graf ks Nowa Święta 2018 OW.

23.12 geologia KS Nowa Święta 2018 OW.

opublikowano 2020-09-08


22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54) - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-10-12

22. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej  w m. Blękwit (dz. nr 54)

opublikowano 2020-09-22

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54) - Zapytania do SIWZ

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54) - Warunki przyłączeniowe

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54) - uzgodnienia zarządcy drogi

opublikowano 2020-09-15

22. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54).

22.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz.nr 54) - SIWZ.

22.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54) - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

22.3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54) - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

22.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz nr 54) - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

22.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

22.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne w m. Blękwit (dz. nr 54) - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

22.7 PRZEDMIAR BŁĘKWIT dz 44-2; 44-6;.

22.8 Projekt

opublikowano 2020-09-04 


21. Budowa chodnika w m. Międzybłocie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-09-28

21. Budowa chodnika w m. Międzybłocie - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-09-18

21. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w m. Międzybłocie.

21.1 Budowa chodnika w m. Międzybłocie - SIWZ.

21.2 Budowa chodnika w m. Międzybłocie - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

21.3 Budowa chodnika w m. Międzybłocie - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

21.4 Budowa chodnika w m. Międzybłocie- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

21.5 Budowa chodnika w m. Międzybłocie - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

21.6 Budowa chodnika w m. Międzybłocie - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

21. 7 PROJEKT.

21.8 PRZEDMIAR MIĘDZYBŁOCIE.

21.9 STWiOR Międzybłocie.

opublikowano 2020-09-03


20. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-09-28

20. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-09-18

20. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta.

20.1 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - SIWZ.

20.2 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

20.3 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

20.4 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

20.5 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

20.6 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

20.7 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

20.8 Oświetlenie drogi w m. Nowa Świeta.

20.9 Oświetlenie drogowe w m. Międzybłocie.

opublikowano 2020-09-02 


19. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi nawierzchni drogi gminnej - Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-11-02

19. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-10-05

19. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-09-18

19. Ogłoszenie o zamówieniu - Powierzchniowe utrawalenie nawierzchni drogi gminnej.

19.1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - SIWZ.

19.2 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

19.3 Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

19.4 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

19.5 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

19.6 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

19.7 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - specyfikacja techniczna.

19.8 Mapa.

opublikowano 2020-09-01

18.  Zakup energii elektrycznej - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2020-08-18

18.  Zakup energii elektrycznej - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-08-13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.

SIWZ-po zmianie ogłoszenia.

opublikowano 2020-08-04

18. Zakup energii elektrycznej - Zapytania do SIWZ

opublikowano 2020-08-04

18. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej.

18.1 Zakup enwrgii elektrycznej - SIWZ.

18.2 Zakup energii elektrycznej - załącznik nr 1 do SIWZ.x

18.3 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.

18.4 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.d

18.5 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.d

18.6 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.

18.7 - Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.

18.8 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.

18.9 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

18.10 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.

18.11 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.d

opublikowano 2020-07-27 


17.  Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-08-19 

17. Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-08-07

17. Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - Ogłoszenie o zamówieniu.

17.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - SIWZ.

17.2 Budowa sieci wodociagowej w m. Bielawa - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

17.3 Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - zal. nr 1 do formularza oferty - zestawienie rzeczowo-finansowe.

17.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

17.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

17.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

17.7 Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

17.8 projekt.

opublikowano 2020-07-22


18. Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa - Zawiadomienie o wyborze oferty.

opublikowano 2020-08-18

16. Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-08-07

16. Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

16. Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa - Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert.

16. Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa - Zapytania do SIWZ.

opublikowano 2020-07-28

16. Przebudowa stacji podnoszenia cisnienia wody w m. Bielawa - Modyfikacja SIWZ.

opublikowano 2020-07-22

16. Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa - Ogłoszenie o zamówieniu.

16.1 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa - SIWZ.

16.2 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

16. 3 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa - zal. nr 1 do formularza oferty - zestawienie rzeczowo-finansowe.

16.4 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

16.5 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

16.6 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

16.7 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

16.8 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

16.9 Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - Przedmiar robót.

16.10 Specyfikacje techniczne.

16.11 Projekt robót geologicznych.

16.12 Projekt budowlano-wykonawczy.

16.13 Pozwolenie na budowę.

16.14 Operat wodnoprawny+pozwolenie wodnoprawne.

opublikowano 2020-07-17 


15.  Budowa chodnika w m. Kamień - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2020-08-07

15. Budowa chodnika w m. Kamień - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-07-31

15. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w m. Kamień.

15.1 Budowa chodnikaj w m. Kamień - SIWZ.

15.2 Budowa chodnika w m. Kamień - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

15.3 Budowa chodnika w m. Kamień - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

15.4 Budowa chodnika w m. Kamień - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

15.5 Budowa chodnika w m. Kamień - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

15.6 Budowa chodnika w m. Kamień - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

15.7 SPECYFIKACA TECHNICZNA Przebudowa drogi w zakrsie budowy chodnika w m. Kamień.

15.8 PROJEKT BUDOWLANY przebudowa drogi w zakresie budowy chodnia w m. Kamień (1).

15.9 UZGODNIENIE ORGANIZACJI KAMIEŃ.

opublikowano 2020-07-15 


14. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-08-03 

14. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-07-20

14. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 - zapytania do SIWZ

opublikowano 2020-07-16

14. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 - Ogłoszenie o zamówieniu.

14.1 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021.

14.2 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 - zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.

14.3 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 - zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.

14.4 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 - zał. nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.

14.5 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019 - 2020 - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

14.6 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021- zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

opublikowano 2020-07-10 


 13. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-06-25

13. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-06-24

13. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - Ogłoszenie o zamówieniu.

13.1 Budowa pomostu w Buntowie - WOPR - III postępowanie SIWZ.

13.2 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

13.3 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

13.4 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo III postępowanie - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

13.5 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

13.6  Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

13.7 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - III postępowanie - Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne.

13.8 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - przedmiar robót.

13.9 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - Projekt budowlany - część opisowa.

13.10 RYSUNKI.

13.11 GEOLOGIA.

13.12 OPERAT WODNO PRAWNY.

opublikowano 2020-06-09 


12. Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - Unieważnienie postępowania.

opublikowano 2020-06-24

12. Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-06-16

12. Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - Ogłoszenie o zamówieniu.

12.1 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - SIWZ.

12.2 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

12.3 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

12.4 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

12.5 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

12.6 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - II postępowanie - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

9.7 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - przedmiar.

12.8 STWiOR.

12.9 projekt wykonawczy.

12.10 projekt budowlany.

opublikowano 2020-05-29 


11. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - II postępowanie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2020-06-09

11. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - II postępowanie - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-06-02

11. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - II postępowanie - Ogłoszenie o zamówieniu.

11.1 Budowa pomostu w Buntowie - WOPR - II postępowanie - SIWZ.

11.2 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - II postępowanie - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

11.3 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - II postępowanie - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

11.4 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo II postępowanie - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

11.5 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - II postępowanie - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

11.6 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - II postępowanie - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

11.7 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - przedmiar robót.

11.8 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - Projekt budowlany - część opisowa.

11.9 RYSUNKI.

11.10 GEOLOGIA.

11.11 OPERAT WODNO PRAWNY.

opublikowano 2020-05-15 


10. przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-06-15

10. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-06-02

10. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - zapytania do SIWZ

opublikowano 2020-05-22 

10. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - Ogłoszenie o zamówieniu.

10.1 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - SIWZ.

10.2 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

10.3 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

10.4 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

10.5 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

10.6 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego.

10.7 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

10.8 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo - przedmiar 22.08.2019.

10.9 STWiOR - Klukowo.

10.10 Projekt Organizacji Ruchu.

10.11 I. Br. Drogowa.

10.12 II. Br. Sanitarna.

10.13 III. Br. Elektryczna.

10.14 IV. Br. Teletechniczna.

10.15 PB - Trasa A - zgłoszenie robót SP.

10.16 PB - Trasa A - zgłoszenie robót WUW - zjazdy.

10.17 PW - Trasa A.

10.18 Uzgodnienie WZDW. 

OPUBLIKOWANO 2020-05-14 


9. Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

opublikowano 2020-05-14

9. Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-05-12

9. Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - Ogłoszenie o zamówieniu.

9.1 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - SIWZ.

9.2 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

9.3 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

9.4 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

9.5 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

9.6 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

9.7 Budowa kładki dla pieszych w m. Skic - przedmiar.

9.8 STWiOR.

9.9 projekt wykonawczy.

9.10 projekt budowlany.

opublikowano 2020-04-24 


8. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

opublikowano 2020-05-14

8. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-05-12

8. Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - Ogłoszenie o zamówieniu.

8.1 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - SIWZ.

8.2 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

8.3 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

8.4 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

8.5 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

8.6 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo- zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

8.7 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

8.8 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - przedmiar robót.

8.9 Budowa pomostu i slipu w m. Buntowo - Projekt budowlany - część opisowa.

8.10 RYSUNKI.

8.11 GEOLOGIA.

8.12 OPERAT WODNO PRAWNY.

opublikowano 2020-04-22 


7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2020-05-08

7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-04-30

7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - zapytania do SIWZ - część 2

7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - zapytania do SIWZ

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - rysunek wykonawczy W2

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - rysunekwykonawczy W1

opublikowano 2020-04-27 

7. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa.

7.1 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - SIWZ.

7.2 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

7.3 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

7.4 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

7.5 Budowa ścieżki pieszo-rowetowej z m. Stawnica do Złotowa - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

7.6 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

7.7 Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z m.Stawnica do Złotowa - opis techniczny.

7.8 Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z m.Stawnica do Złotowa - przedmiar.

7.9 ORGANIZACJA RUCHU.

7.10 RYSUNKI.

7.11 SPECYFIKACJE.

7.12 ZAŚWIADCZENIA I UZGODNIENIA.

opublikowano 2020-04-15  


6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2020-04-23

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wasosz - etap II

opublikowano 2020-03-24

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zapytania do SIWZ - część 2

opublikowano 2020-03-20

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zapytania do SIWZ.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - uzgodnienia zarządcy drogi gminnej.

opublikowano 2020-03-17

6. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II.

6.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - SIWZ.

6.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

6.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

6.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

6.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

6.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

6.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

6.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - etap II - przedmiary robót.

6.9 WĄSOSZ, 2018, MAPA PRZEP. RYS. NR 6..

6.10 WĄSOSZ, 2018, POSAD. PRZEP. RYS. NR 4..

6.11 WĄSOSZ, 2018, SCHEMAT PRZEP. RYS. NR 3..

6.12 CZ. ELEKTRYCZNA.

6.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Specyfikacja Techniczna.

6.14 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Opinia geotechniczna - załącznik graficzny.

6.15 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Opinia geotechniczna.

6.16 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - opis.

6.17 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - PZT rys nr 1.

6.18 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - PZT rys nr 2.

6.19 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - Studnia rozprężna.

6.20 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Warunki Powiatowego Zarzadu Dróg.

6.21 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Warunki przyłączeniowe ZWiK Gminy Złotów.

6.22 STUDZIENKI, FILTR, ARMATURA.

opublikowano 2020-03-06 


 5. Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2020-03-19

5. Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-03-12

5. Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - zapytania do SIWZ

opublikowano 2020-03-09

5. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa szatni sportowej w m. Skic.

5.1 Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - SIWZ.

5.2 Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

5.3 Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

5.4 Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

5.5 Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5.6 Przebudowa szatni w m. Skic - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

5.7 Przebudowa szatni w m. Skic - zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczace zatrudnienia na umowę o pracę.

5.8 Przebudowa szatni sportowej w m. Skic - Preedmiar robót.

5.9 DECYZJA.

5.10 Specyfikacje techniczne.

5.11 PT ELEKTRYKA.

5.12 PT ARCHIEKTURA.

5.13 PT SANITARNY.

opublikowano 2020-02-24 


4. Dostawa żużla paleniskowego - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-03-04

4. Dostawa żużla paleniskowego  - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-02-28

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówieniu - Dostawa żużla paleniskowego

opublikowano 2020-02-25

4. Dostawa żużla paleniskowego - Ogłoszenie o zamówieniu .

4. 1 Dostawa żużla paleniskowego - SIWZ.

4.2 Dostawa żużla paleniskowego - zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

4.3 Dostawa żużla paleniskowego - zal. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.

4.4 Dostawa żużla paleniskowego - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

4.5 Dostawa żuzla paleniskowego - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

opublikowano 2020-02-20


3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-02-20

3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2020-02-11

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko.

3.1 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - SIWZ.

3.2 Budowa oświetlenia drogowgo w m. Dzierzazenko - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

3.3 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

3.4 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

3.5 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

3.6 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

3.7 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

3.8 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko - przedmiar robót.

3.9 Dzierzazenko-Specyfikacja Techniczna.

3.10 Dzierżążenko-projekt oświetlenie.

opublikowano 2020-01-23


2. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-02-20

2. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635).

opublikowano 2020-02-06

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz.nr 635) - Zapytania do SIWZ.

opublikowano 2020-01-22

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit - Ogłoszenie o zamówieniu.

2.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz.nr 635) - SIWZ.

2.2 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

2.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

2.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

2.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

2.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

2.7 BIOZ.zip.

2.8 Blękwit kan.wod. -Model.zip.

2.9 Elementy projektu.zip.

opublikowano 2020-01-17


1. Budowa drogi w m. Dzierzążenko - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-02-20

1. Budowa drogi w m. Dzierzążenko - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2020-01-30

1. Budowa drogi w m. Dzierzążenko - Zapytania do SIWZ - cz. 2

opublikowano 2020-01-24

1. Budowa drogi w m. Dzierzążenko - zapytania do SIWZ.

opublikowano 2020-01-16

1. Budowa drogi w m. Dzierzążenko - Ogłoszenie o zamówieniu.

1.1 Budowa drogi w m. Dzierzażenko - SIWZ.

1.2 Budowa drogi w m. Dzierzążenko - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

1.3 Budowa drogi w m. Dzierzążenko - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

1.4 Budowa drogi w m. Dzierzążenko - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

1.5 Budowa drogi w m. Dzierzążenko - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

1.6 Budowa drogi w m. Dzierzążenko - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

1.7 Budowa drogi w m. Dzierzążenko - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

1.8 Specyfikacja techniczna.     1.9 Przedmiary.

1.10 Opisy, przekroje.    1.11 przekroje konstrukcyjne i normalne.

1.12 tabela robót ziemnych + przekroje droga AB.

1.13 tabela robót ziemnych + przekroje droga CD.

1.14 tabela robót ziemnych + przekroje droga EF.

1.15 tabela robót ziemnych + przekroje droga GH.

1.16 tabela robót ziemnych + przekroje przepompownia.

opublikowano 2020-01-10

Dokumenty do pobrania: