Zamówienia poniżej 30000 euro

14. Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2021 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2021-01-07

14. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2021 r..

14.1 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2021 r. - załącznik nr 1 - formularz oferty.

14.2 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2021 r. - załącznik nr 2 - wzór umowy.

opublikowano 2020-12-15 


 

13. Dostawa materiałów biurowych w  2021 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2021-01-07

13. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2021 r.

13. 1 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2021 r - załącznik nr 1 - formularz oferty.

13. 2 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2021 r - załącznik nr 2 - wzór umowy.

opublikowano 2020-12-15 


 

12.  Zakup paliw płynnych w  2021 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2021-01-07

12. Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych w 2021 r.

12.1 Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych w 2021 r. - załącznik nr 1 - formularz oferty.

12.2 Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych w 2021 r. - załącznik nr 2 - wzór umowy

opublikowano 2020-12-15 


 

11. Zapytanie ofertowe - Opracowanie ekspertyzy dotyczącej raportu o oddziaływaniu na środowisko - Zawiadomienie o wyborze oferty.

opublikowano 2020-11-06

11. Zapytanie ofertowe - Opracowanie espertyzy dot. Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

11.1 Zapytanie ofertowe - Opracowanie espertyzy dot. Raportu o oddziaływaniu na środowisko - Formularz oferty.

11.2 Zapytanie ofertowe - Opracowanie espertyzy dot. Raportu o oddziaływaniu na środowisko - wykaz opracowań.

11.3 Zapytanie ofertowe - Opracowanie espertyzy dot. Raportu o oddziaływaniu na środowisko - wzór umowy.

opublikowano 2020-10-27 


10. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż latarni słonecznych - Zawiadomienie o wyborze oferty.

opublikowano 2020-11-03

10. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż latarni solarnych - pytania Wykonawcy - część 2.

opublikowano 2020-10-29

10. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż latarni solarnych - pytania Wykonawcy.

opublikowano 2020-10-27

10. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż latarni solarnych.

10.1 Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż latarni solarnych - Formularz oferty.

10.2 Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż latarni solarnych - Wzór umowy.

10.3 Projekty.zip

opublikowano 2020-10-20 


9. Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-09-11

9. Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo.

9.1 Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo - formularz oferty

9.2 Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo - wzór umowy.

opublikowano 2020-08-31


8. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa łamanego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2020-09-02

8.  Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa łamanego

8.1  Zapyatnie ofertowe - Dostawa kruszywa łamanego - Formularz oferty

8.2  Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa  łamanego - wzór umowy

opublikowano 2020-08-26


7. Zapytanie ofertowe - Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-09-07

7. Zapyatnie ofertowe - Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna - uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia

opublikowano 2020-09-02

7.  Zapytanie ofertowe - Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawej w m. Kleszczyna

7.1  Zapyatnie ofertowe - Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m.  Kleszczyna - formularz oferty

7.2  Zapytanie ofertowe - Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawej w m. Kleszczyna - wzór umowy

7.3  Zapytanie ofertowe - Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Kleszczynie - mapka poglądowa

opublikowano 2020-08-25


6. Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-09-04

6. Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta

6.1 Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - formularz oferty.

6.2 Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - wzór umowy

6.3  Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - przedmiar

6.4  Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - projekt -opis

6.5  Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - PZD

6.6 Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - projekt - rysunki

6.7 Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - STWiORB

opublikowano 2020-08-11


5.  Budowa siłowni plenerowej w m. Rudna - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-08-18

5. Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni plenerowej w m. Rudna

5.1  Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni plenerowej w m. Rudna - formularz oferty

5.2  Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni plenerowej w m. Rudna - wzór umowy

5.3  Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni plenerowej w m. Rudna - przedmiar robót

5.4 Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni plenerowej w m. Rudna - projekt budowlany

5.5  Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni plenerowej w m. Rudna - ZTD

opublikowano 2020-07-31


4.  Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-08-18

4. Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś.

4.1  Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - formularz oferty

4.2 Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - wzór umowy.

4.3 Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - Przedmiar robót.

4.4. PB-W PDF.

4.5. SPECYFIKACJE.

opublikowano 2020-07-30

3. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych na terenie gminy Złotów w 2020 r. - zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-02-05

3. Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych w 2020 r.

3.1 Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych w 2020 r. - zał. nr 1 - formularz oferty.

opublikowano 2020-01-17


2. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie gminy Złotów w 2020 r. - zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-02-05

2. Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji w 2020 r..

2.1 Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji w 2020 r. - zał. nr 1 - formularz oferty.

opublikowano 2020-01-17


1. Zapytanie ofertowe - Dostawa kostki betonowej - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2020-01-21

1. Zapytanie ofertowe - dostawa kostki betonowej.

1.1 Zapytanie ofertowe - dostawa kostki betonowej - załącznik nr 1 - formularz oferty.

1.2 Zapytanie ofertowe - dostawa kostki betonowej - załącznik nr 2 - wzór oferty.

Dokumenty do pobrania: