Zamówienia poniżej 30000 euro

15. Zakup paliwa w 2020 r - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-12-31

15. Zapytanie ofertowe - zakup paliwa w 2020 r.

15.1 Zapytanie ofertowe - zakup paliwa w 2020 r - załącznik nr 1 - formularz oferty.

15.2 Zakup paliwa 2020 - Załącznik nr 2 - wzór umowy.

opublikowano 2019-12-17 


14. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2020 r - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-12-31

14. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2020 r..

14.1 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2020 r. - formularz oferty.

14.2 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2020 r - wzór umowy.

opublikowano 2019-12-12 


13. Dostawa materiałów biurowych  w  2020 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-12-31

13. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2020 r.

13.1 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2020 r - formularz oferty.

13.2 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2020 r - wzór umowy.

opublikowano 2019-12-12


12. Zapytanie ofertowe - Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Gminy Złotów - zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-12-23

12. Zapytanie ofertowe - Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Gminy Złotów - zmiana terminu składania ofert.

opublikowano 2019-12-05

12. Zapytanie ofertowe - Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Gminy Złotów

12.1 Archiwizacja dokumentów - zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

12.2 Archiwizacja - zał. nr 2 - formularz oferty

12.3 Archiwizacja - zał. nr 3 - wykaz usług

12.4 Archiwizacja - zał. nr 4 - wykaz osób

12.5 Archiwizacja dokumentów - zał. nr 5 - wzór umowy

opublikowano 2019-11-14 


 

11. Modernizacja Sali wiejskiej w m. Nowa Święta - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-09-11

11. Zapytanie ofertowe - Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta.

11.1 Zapytanie ofertowe - Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - formularz oferty.

11. 2 Zapytanie ofertowe - Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - przedmiar robót.

11.3 Zapytanie ofertowe - Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - wzór umowy.

opublikowano 2019-08-27  


 

10. Dostawa wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Sławianowie - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-08-14

10.Dostawa wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Sławianowie - Modyfikacja treści Zapytania ofertowego i zmiana terminu składania ofert

opublikowano 2019-08-02

10. Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Sławianowie.

10.1 Zapytanie ofertowe - wyposażenie kuchni i stołówki w SP Sławianowo - załącznik nr 1 - zestawienie wyposażenia.

10.2 Zapytanie ofertowe - wyposażenie kuchni i stołówki w SP Sławianowo - załącznik nr 2 i 3 - formularz oferty.

Opublikowano 2019-07-29  


9. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych

opublikowano 2019-08-02

9. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych

9.1 Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych  - załącznik nr 1

9.2 Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych  - załącznik nr 2 - Formularz oferty

opublikowano 2019-07-26


8. Zawiadomienie o wyborze najkorystniejszej oferty - ogrodzenie

opublikowano 2019-06-18

8. Zapytanie ofertowe - Montaz ogrodzenia w Kleszczynie.

8.1. Formularz ofertowy.

opublikowano 2019-06-05 


7. Zawiadomienie o wyborze ofert polbruk

opublikowano 2019-06-05

7. Zapytanie ofertowe -dostawa kostki brukowej.

7. Załącznik nr 1 do zapyatnia ofertowego.

opublikowano 2019-05-28 


 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji w 2019 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-05-06

6. Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadań zwiazanych z budowa sieci wodociagowych i kanalizacji w 2019 r.

6.1 Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadań zwiazanych z budowa sieci wodociagowych i kanalizacji w 2019 r - Zał. nr 1 - formularz oferty.

6.2 Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadań zwiazanych z budowa sieci wodociagowych i kanalizacji w 2019 r - zał. nr 2 - wzór umowy.

opublikowano 2019-04-17  


5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oraz montaż placów zabaw na terenie gminy Złotów

opublikowano 2019-03-12

5. Zapytanie ofertowe Dostawa oraz montaż placów zabaw na terenie gminy Złotów

5. Formularz ofertowy

opublikowano 2019-02-20 


 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt - unieważnienie postępowania

opublikoano 2019-02-14  


 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Modyfikacja treści zapytania ofertowego

opublikowano 2019-01-31

4. Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych zwierzat i utrzymywanie ich w schronisku.

4.1 Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych zwierzat i utrzymywanie ich w schronisku - zał. nr 1 - formularz oferty

4.2 Zapytanie ofertowe - wyłapywanie bezdomnych zwierząt - zał. nr 2 - wzór umowy

opublikowano 2019-01-30 


 

3. Dostawa materiałów biurowych - zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-01-14

3. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2019 r.

3. 1 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2019 r - zał. nr 1 - formularz oferty

3. 2 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2019 r - zał. nr 2 - wzór umowy

opublikowano 2019-01-03 


2. Dostawa materiałów eksploatacyjnych - zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-01-14

2. Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2019 r.

2.1 Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2019 r. - zał. nr 1 formularz oferty

2.2 Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2019 r - zał. nr 2 - wzór umowy

opublikowano 2019-01-03  


1. Zakup paliw płynnych - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-01-14

1. Zapytanie ofertowe - zakup paliwa w 2019 r

1.1. Zapytanie ofertowe - zakup paliwa w 2019 r - załącznik nr 1 - formularz oferty

1.2 Zapytanie ofertowe - Zakup paliwa w 2019 r. - Załącznik nr 2 - wzór umowy

Opublikowano 2019-01-02

Dokumenty do pobrania: