1

1. Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - SWZ

1.2 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego  - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

1.3 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - Instrukcia wypełniania JEDZ

1.4 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - OPZ- część 1 zamówienia - załącznik nr 1 do formularza oferty

1.5 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - OPZ- część 2 zamówienia - załącznik nr 1 do formularza oferty

1.6 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - OPZ- część 1 zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ

1.7 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - OPZ- część 2 zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ

1.8 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - załącznik nr 2a do SWZ- formularz oferty - część 1 zamówienia

1.9 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - załącznik nr 2b do SWZ- formularz oferty - część 2 zamówienia

1.10 Zakup i dostawa sprzetu komputerowego - załącznik nr 4 do SWZ- grupa kapitałowa

1.11 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego -  załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy

1.12 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - Identyfikator postępowania na miniPortalu

1.13 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - załącznik nr 3 do SWZ - edytowalny formularz JEDZ

1.14 Zakup sprzętu komputerowego - załącznik nr 2a do oferty -  Kosztorys ofertowy - część 1

1.15 Zakup sprzętu komputerowego - załącznik nr 2b do oferty - Kosztorys ofertowy

opublikowano 2022-03-05

 1.16 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego  - odpowiedzi na zapytania do SWZ

opublikowano 2022-04-07

1.17 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - Informacja o kwocie jaką Zamawiajcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

1.18 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - Informacja dotycząca otwarcia ofert

opublikowano 2022-04-22

1.19 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - Unieważnienie części 1 postępowania

opublikowano 2022-04-27

1.20 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - część 2 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-05-20