2.

2. Zapytanie ofertowe - kruszenie gruzu i kamienia

2.1 Zapytanie ofertowe - kruszenie gruzu i kamienia - formularz oferty

2.2 Zapytanie ofertowe - kruszenie gruzu i kamienia - wzór umowy

fotografie:

1,                   2,                    3

opublikwano 2022-10-17

2.3 Zapytanie ofertowe - Kruszenie gruzu i kamienia - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-10-27