7

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Ogłoszenie o zamówieniu

7.1 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - SWZ

7.2 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

7.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

7.4 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

7.5 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnegoj w m. Blękwit - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

7.6  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Identyfikator postępowania na miniPortalu

7.7  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Projekt budowlany

7.8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - STWiORB

7.9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Przedmiar

opublikowano 2022-04-29

7.10 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

7.11 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-05-17

7.12 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2022-05-20