6

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Opublikowano: 05.05.2022 r.

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień  - Ogłoszenie o zamówieniu

6.1 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - SWZ

6.2 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty

6.3 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień -  załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

6.4 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień  - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

6.5 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

6.6 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - Identyfikator postępowania na miniPortalu

6.7 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

6.8 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień  - dokumentacja (zip)

opublikowano 2022-04-15

6.9 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

6.10 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 05.05.2022 r.

6.11 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-05-11