3.

3.13. Zakup samochodu pożarniczego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-03-18

3.12. Zakup samochodu pożarniczego - Informacja z otwarcia ofert

3.11. Zakup samochodu pożarniczego - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-03-17 


 

 

3.10. Zakup samochodu pożarniczaego - Odpowiedzi na pytania do SWZ

opublikowano 2022-03-14

3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna - Ogłoszenie o zamówieniu

3.1 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna  - SWZ

3.2 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna - zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia  OPZ

3.3 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna - załącznik nr 2 do SWZ- formularz oferty

3.4 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna - zał. nr 1 do oferty

3.5 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna -  załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy,

3.6 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna  - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

3.7 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kleszczyna - załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

3.8 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna  - Identyfikator postępowania na miniPortalu

3.9 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczyna  - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

opublikowano 2022-03-08