13

13. Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - unieważnienie części 1 zamówienia

opublikowano: 2022.07.01

13. Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - Ogłoszenie o zamówieniu

13.1 Zagospodarowanie terenu przy salach wiejskich w miejscowościach Zalesie i Radawnica - SWZ

13.2 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - załącznik nr 1a do SWZ - formularz oferty dla części 1 zamówienia

13.3 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty dla części 2 zamówienia

13.4 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

13.5 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

13.6 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

13.7 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - Identyfikator postępowania na miniPortalu

13.8 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - Instrukcja użytkownika miniPortalu

13.9 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Projekt - Opis

13.10 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - PZD

13.11 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Radawnica - Projekt - Opis

13.12  Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Radawnica - PZD

13.13 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Radawnica - STWiORB

13.14 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - STWiORB

opublikowano 2022-06-09

13.15 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica  - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13.16 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-06-24

13.17 Zagospodarowanie terenu wokół sal wiejskich w m. Zalesie i Radawnica - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-06-28