12

12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - unieważnienie części 2 zamówienia

opublikowano: 2022.07.01

12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - Ogłoszenie o zamówieniu

12.1 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - SWZ

12.2 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - załącznik nr 1a do SWZ - formularz oferty dla części 1 zamówienia

12.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty dla części 2 zamówienia

12.4 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

12.5 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

12. 6 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnegoj w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - załącznik nr 4a do SWZ - wzór umowy dla części 1 zamówienia

12.7 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnegoj w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - załącznik nr 4b do SWZ - wzór umowy dla części 2 zamówienia

12.8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - Identyfikator postępowania na miniPortalu

12.9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - Instrukcja użytkownika miniPortalu

12.10 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Projekt budowlany

12.11 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - STWiORB

opublikowano 2022-06-03

12.12 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - zapytania do SWZ

12. 13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnegoj w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia

12. 14 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - zapytania do SWZ - cz.2

opublikowano 2022-06-15

12.15 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12.16 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit oraz doposażenie placów zabaw - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-06-21