10

10. Budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - Ogłoszenie o zamówieniu
10.1 Budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - SWZ
10.2 Budowa parkingów - załącznik nr 1a do SWZ - formularz oferty dla części 1 zamówienia
10.3 Budowa parkingów - załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty dla części 2 zamówienia
10.4 Budowa parkingów - załącznik nr 1c do SWZ - formularz oferty dla części 3 zamówienia
10.5 Budowa parkingów - załącznik nr 1d do SWZ - formularz oferty dla części 4 zamówienia
10.6 Budowa parkingów - załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy
10.7 Budowa parkingów - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
10.8 Budowa parkingów - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy
10.9 Budowa parkingów - Identyfikator postępowania na miniPortalu
10.10 Budowa parkingów - Instrukcja użytkownika miniPortalu
10.11 Budowa parkingu przy sali wiejskiej w Stawnicy - PZT
10.12 Parking Kleszczyna zdjęcie
10.13 Parking Kleszczyna
10.14 Parking w Górznej-zdjęcie
10. Parking w Górznej
10.15 Parking w Skicu

Opublikowano:10.05.2022 r.

10.16  Budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - zapytania do SWZ

opublikowano 2022-05-23

10.17 Budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-05-31

10.18 Budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-05-31

10.19 Budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-06-07

10.20  Budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - część 4 zamówienia - unieważnienie postępowania

opublikowano 2022-06-09