1.

1. Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - SWZ

1.2 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - zał. nr 1 do SWZ - formularz oferty

1.3 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

1.4 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych  - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.5 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - zał. nr 4 do SWZ - wzór umowy

1.6 Dostawa kruszywa - Identyfikator postępowania na miniPortalu

1.7  Dostawa kruszywa  - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

opublikowano 2022-02-01

1.8 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

1.9 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-02-09

1.10  Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-02-23

1.11 Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych - część 2 zamówienia - Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

opublikowano 2022-03-29