INFORMACJE WYBORCZE

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

opublikowano 2019-08-13

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

opublikowano 2019-08-19

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 – 10 - 2019 r. - uzupełnienie składu

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 – 10 - 2019 r.

opublikowano 2019-08-22

ZARZĄDZENIE Nr 90.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

opublikowano 2019-08-23  

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

opublikowano 2019-08-27

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów z dnia 11 września 2019 roku dotyczące numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

opublikowano 2019-09-11

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 13 września 2019 r.

0publikowano 2019-09-13

Postanowienie NR 207/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 20 września 2019 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Złotów.

Postanowienie NR 224/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 20 września 2019 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

opublikowano 2019-09-20

OBWIESZCZENIE Sejm 38.  OBWIESZCZENIE Senat 88.   

opublikowano 2019-09-26

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 03.10.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Złtów, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

opublikowano 2019-10-03

Postanowienie NR 242/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 12 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji wyborczej Nr 4 w gminie Złotów

opublikowano 2019-10-12