Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.

Informacje o wyborach dostępne również pod linkami: 

https://pila.kbw.gov.pl/ 

https://pkw.gov.pl/ 


 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

opublikowano 2024-03-12

2. Informacja o upływie terminów wyborcy niepełnosprawni oraz 60 lat - 9.06.2024 r.

3. Komunikat liczby wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 9.06.2024 r.

4. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu kraj - 9.06.2024 r.

5. Informacja o warunkach udziału wyborców w głosowaniu niebędących obywatelami polskimi - 9.06.2024 r.

6. K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych w Pile z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego

7. Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Komitety - 9.06.2024 r.

8. Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych - Komisarz Wyborczy - uzupełnienie składu - 9.06.2024 r.

opublikowano 2024-04-16

9. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obywatel polski

10. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania -  obywatel UE lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania + pełnomocnictwo

12. Wniosek o zmianę miejsca głosowania

13. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

14. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

15. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy

opublikowano 2024-04-22

16. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Złotów

Opublikowano 2024-05-06

17. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów z dnia 7 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

opublikowano 2024-05-07

18.  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych  zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

opublikowano 2024-05-10

19. KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Pile z dnia 15 kwietnia 2024 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

opublikowano 2024-05-14

20. Informacja o prawie do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski w wyborach do Parlamentu Europejskiego

20.1 FORMLUARZ ZGŁOSZENIA zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia

 opublikowano 2024-05-20

21. POSTANOWIENIE NR 229/2024 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Złotów

22. POSTANOWIENIE NR 246/2024 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

opublikowano 2024-05-20