wykaz stanowisk , nr telefonów oraz adresy e-mail

 Numery centralki telefonicznej i faksu:   67 263 53 05;   67 263 53 06;    67 263 25 37;       oświata 67 263 59 89

wewnętrzny fax: 135

Spis numerów telefonów wewnętrznych urzędu

Nr biura

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wew. Nr tel.

1

P. Lach  
piotr.lach@gminazlotow.pl

 

Wójt

 

110

 

P. Michalski  
pawel.michalski@gminazlotow.pl

 

Z-ca Wójta

 

111

 

J. Król 
joanna.krol@gminazlotow.pl

 

 B. Bednarek                         barbara.bednarek@gminazlotow.pl

 

Sekretariat

 

114

 

sekretariat

 

134

 

3

M. Gadomska  
monika.gadomska@gminazlotow.pl

Podatki

115

M. Łoboda  
mariola.loboda@gminazlotow.pl

 

Podatki, VAT

4

Z. Witkowska  
zofia.witkowska@gminazlotow.pl

Kasa

116

E. Radzikowska  
ewa.radzikowska@gminazlotow.pl

Księgowość podatkowa

Izabela Tomke                              izabela.tomke@gminazlotow.pl

Księgowość budżetowa

A. Dobrosielska  
aldona.dobrosielska@gminazlotow.pl

 

Księgowość budżetowa

5

A. Pałuczak-Kowalska 
agnieszka.paluczak-kowalska@gminazlotow.pl

Główna Księgowa

117

B. Wojtasik  
barbara.wojtasik@gminazlotow.pl

 

Z-ca Skarbnika

6

E. Konopińska-Nochowicz  
skarbnik@gminazlotow.pl

 

Skarbnik

118

8

K. Grochowska 
katarzyna.grochowska@gminazlotow.pl 
iod@gminazlotow.pl 

 

Dowody osobiste

inspektor ochrony danych

119

S. Wójcik  
sabina.wojcik@gminazlotow.pl

 

Ewidencja ludności

9

L. Tomasz  
longin.tomasz@gminazlotow.pl 
przetarg@gminazlotow.pl

 

Sekretarz,

zamówienia publiczne

120

10

A. Łuszczewska  
agnieszka.luszczewska@gminazlotow.pl

Budownictwo

121

E. Piechowska-Ciozda  
emilia.piechowska-ciozda@gminazlotow.pl

 

Ochrona środowiska

11

M. Ziółkowski  
marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl

budownictwo, promocja gminy oraz kultura fizyczna 
i sport

122

M. Marciniak  
mateusz.marciniak@gminazlotow.pl

 

Fundusz sołecki

12

A. Ługowska  
anna.lugowska@gminazlotow.pl

 

Działalność gospodarcza,
sale wiejskie

123

13

K. Matuszczyk  
karolina.matuszczyk@gminazlotow.pl

 

Zagosp. przestrzenne,
czyste powietrze

124

13

B. Kołodziej
beata.kolodziej@gminazlotow.pl

 

pomoc administracyjna

124

14

E. Pulit  
ewa.pulit@gminazlotow.pl

 

Gospodarka gruntami, rolnictwo

125

15

G. Górski  
grzegorz.gorski@gminazlotow.pl

 

Drogi, zadrzewienia, informatyka

126

16

N. Szyca  
natalia.szyca@gminazlotow.pl

Budownictwo, oświetlenie uliczne, mienie komunalne

127

M. Jarząbek  
marek.jarzabek@gminazlotow.pl

 

Budownictw,inwestycje

19

Patrycja Rudnik – Włoszczyńska

 

Radca prawny

132

 

20

A. Klocek  
agnieszka.klocek@gminazlotow.pl

Finanse oświaty i BHP

129

K. Deręgowska  
katarzyna.deregowska@gminazlotow.pl

 

Finanse oświaty

 

21

J. Musiał – Kołda  
joanna.musial-kolda@gminazlotow.pl

Kadry – oświata

130

M. Deja  
magdalena.deja@gminazlotow.pl

 

Wynagrodzenia i ubezpieczenia

131

22

M. Borsich  
magdalena.borsich@gminazlotow.pl

Obsługa RG

128