wykaz stanowisk , nr telefonów oraz adresy e-mail

 Numery centralki telefonicznej i faksu:   67 263 53 05;   67 263 53 06;    67 263 25 37;       
                                                     oświata:   67 263 59 89

Nr biura

Imię i nazwisko
e-mail:

Stanowisko

Nr tel.

1

P. Lach  
piotr.lach@gminazlotow.pl

Wójt

110

P. Michalski  
pawel.michalski@gminazlotow.pl

Z-ca Wójta

111

J. Król 
joanna.krol@gminazlotow.pl

Sekretariat

114

 fax

134

3

M. Gadomska  
monika.gadomska@gminazlotow.pl

Podatki

115

M. Łoboda  
mariola.loboda@gminazlotow.pl

Podatki, VAT

4

Z. Witkowska  
zofia.witkowska@gminazlotow.pl

Kasa

116

E. Radzikowska  
ewa.radzikowska@gminazlotow.pl

Księgowość podatkowa

Izabela Tomke 
izabela.tomke@gminazlotow.pl

Księgowość budżetowa

Weronika Wrzeszcz
weronika.wrzeszcz@gminazlotow.pl

Księgowość budżetowa

5

A. Pałuczak-Kowalska 
agnieszka.paluczak-kowalska@gminazlotow.pl

Główna Księgowa

117

B. Wojtasik  
barbara.wojtasik@gminazlotow.pl

Z-ca Skarbnika

6

E. Konopińska-Nochowicz  
skarbnik@gminazlotow.pl

Skarbnik

118

8

K. Grochowska 
katarzyna.grochowska@gminazlotow.pl 
iod@gminazlotow.pl 

Dowody osobiste

inspektor ochrony danych

119

S. Wójcik  
sabina.wojcik@gminazlotow.pl

Ewidencja ludności

9

L. Tomasz  
longin.tomasz@gminazlotow.pl 
przetarg@gminazlotow.pl

Sekretarz,

zamówienia publiczne

120

10

A. Łuszczewska  
agnieszka.luszczewska@gminazlotow.pl

Budownictwo

121

E. Piechowska-Ciozda  
emilia.piechowska-ciozda@gminazlotow.pl

Ochrona środowiska

11

M. Ziółkowski  
marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl

budownictwo, promocja gminy oraz kultura fizyczna i sport

122

M. Marciniak  
mateusz.marciniak@gminazlotow.pl

Fundusz sołecki

12

A. Ługowska  
anna.lugowska@gminazlotow.pl

Działalność gospodarcza,
sale wiejskie

123

13

K. Matuszczyk  
karolina.matuszczyk@gminazlotow.pl

Zagospodarowanie przestrzenne,

124

B. Kołodziej
beata.kolodziej@gminazlotow.pl

pomoc administracyjna

124

14

E. Pulit  
ewa.pulit@gminazlotow.pl

Gospodarka gruntami, rolnictwo

125

15

G. Górski  
grzegorz.gorski@gminazlotow.pl

Drogi, zadrzewienia, informatyka

126

16

N. Szyca  
natalia.szyca@gminazlotow.pl

Budownictwo, oświetlenie uliczne, mienie komunalne

127

A. Pająk
agnieszka.pajak@gminazlotow.pl

Budownictw,inwestycje

       I piętro

 20

A. Klocek  
agnieszka.klocek@gminazlotow.pl

Finanse oświaty i BHP

129

K. Deręgowska  
katarzyna.deregowska@gminazlotow.pl

Finanse oświaty

21

J. Musiał – Kołda  
joanna.musial-kolda@gminazlotow.pl

Kadry – oświata

130

M. Deja  
magdalena.deja@gminazlotow.pl

Wynagrodzenia i ubezpieczenia

131

22

M. Borsich  
magdalena.borsich@gminazlotow.pl

Obsługa Rady Gminy

128

23

Barbara Dydacka
barbara.dydacka@gminazlotow.pl

Ciepłe mieszkanie, czyste powietrze, zwierzęta, prąd

133

24

Patrycja Rudnik – Włoszczyńska

Radca prawny

132