UCHWAŁY RADY GMINY ZŁOTÓW

Uchwała Nr LI.495.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości dz. nr 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8 obręb Dzierzążenko

Uchwała Nr LI.494.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Święta

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI.491.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Święta

Uchwała Nr LI.493.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Święta

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI.493.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Święta

Uchwała Nr LI.492.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI.492.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr LI.491.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI.491.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI.491.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr LI.490.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała Nr LI.489.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2023

Uchwała Nr LI.488.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIII.372.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

Uchwała Nr LI.487.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

opublikowano 2022-11-03

UCHWAŁA Nr L.486.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-10-20

Uchwała Nr XLIX.485.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej dz. nr 239/2, 239/3 w obrębie Nowy Dwór, gm. Złotów, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XLIX.484.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
   - Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX.484.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XLIX.483.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
   - Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX.483.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XLIX.482.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złotów

Uchwała Nr XLIX.481.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Złotów na lata 2022 – 2025”
   - Załącznik do Uchwały Nr XLIX.481.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Złotów na lata 2022 – 2025”

Uchwała Nr XLIX.480.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLIX.479.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIX.478.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLII/423/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XLIX.477.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   - Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX.477.2022 Rady Gminy Złotów z dnia29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   - Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX.477.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała Nr XLIX.475.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

opublikowano: 05.10.2022 r.


Uchwała Nr XLVIII.474.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVIII.473.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV.255.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

Uchwała Nr XLVIII.472.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie

Uchwała Nr XLVIII.471.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko

Uchwała Nr XLVIII.470.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

Uchwała Nr XLVIII.469.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 459 obręb Skic, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XLVIII.468.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 134/33 obręb Górzna, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XLVIII.467.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII.467.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII.467.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLVIII.466.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-08-30

Uchwała Nr XLVII.465.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.397.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

Uchwała Nr XLVII.464.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII.464.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII.464.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII.464.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII.464.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XLVII.463.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII.463.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII.463.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII.463.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII.463.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa

Uchwała Nr XLVII.462.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za ochronne lasów położonych na terenie gminy Złotów, będących w zarządzie Nadleśnictwa Złotów

Uchwała Nr XLVII.461.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XLVII.460.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII.460.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XLVII.459.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII.459.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLVII.458.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII.458.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLVII.457.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII.457.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII.457.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLVII.456.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII.455.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

opublikowano 2022-07-29

Uchwała Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie w sprawie sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XLVI.453.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.453.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XLVI.452.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.452.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XLVI.451.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.451.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLVI.450.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 – 2028 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.450.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XLVI.449.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.449.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI.449.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI.449.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI.449.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVI.449.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLVI.448.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI.448.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI.448.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLVI.447.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-07-07

UCHWAŁA Nr XLV.446.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV.446.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV.446.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLV.445.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

CHWAŁA Nr XLV.444.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

UCHWAŁA Nr XLV.443.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 193/2 obręb Stawnica, stanowiącej własność Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLV.442.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r. w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości położonych w Skicu gmina Złotów dz. nr 459, stanowiącej własność Gminy Złotów i dz. nr 450/2, stanowiącej własność prywatną

UCHWAŁA Nr XLV.441.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.441.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.441.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV.441.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV.441.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

Uchwała Nr XLV.440.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26.05.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.440.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.440.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV.440.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV.440.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV.440.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr XLV.439.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XLV.438.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo – usługowej w miejscowości Blękwit

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.438.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.438.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV.438.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV.438.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr XLV.437.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jejrekomendacji

Załącznik do Uchwały Nr XLV.437.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr XLV.436.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

UCHWAŁA Nr XLV.435.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021

UCHWAŁA Nr XLV.434.2022 Rady Gminy Złotów z 26.05.2022 r.  w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Złotów

opublikowano 2022-06-02

Uchwała Nr XLIV.433.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci pochodzenia ukraińskiego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

Uchwała Nr XLIV.432.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie

Uchwała Nr XLIV.431.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsosz

Uchwała Nr XLIV.430.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święta I

Uchwała Nr XLIV.429.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święta

Uchwała Nr XLIV.428.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stawnica

Uchwała Nr XLIV.427.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Dzierzążno

Uchwała Nr XLIV.426.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławianowo

Uchwała Nr XLIV.425.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudna

Uchwała Nr XLIV.424.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radawnica

Uchwała Nr XLIV.423.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płosków

Uchwała Nr XLIV.422.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieczynek

Uchwała Nr XLIV.421.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Dwór

Uchwała Nr XLIV.420.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowiny

Uchwała Nr XLIV.419.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Święta

Uchwała Nr XLIV.418.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Międzybłocie

Uchwała Nr XLIV.417.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Wieś

Uchwała Nr XLIV.416.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klukowo

Uchwała Nr XLIV.415.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kleszczyna

Uchwała Nr XLIV.414.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień

Uchwała Nr XLIV.413.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo

Uchwała Nr XLIV.412.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górzna

Uchwała Nr XLIV.411.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo

Uchwała Nr XLIV.410.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzążenko

Uchwała Nr XLIV.409.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buntowo

Uchwała Nr XLIV.408.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bługowo

Uchwała Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blękwit

Uchwała Nr XLIV.406.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawa

Uchwała Nr XLIV.405.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników

Uchwała Nr XLIV.404.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej dz. nr 347/1, 347/2, 347/3, 347/4 w obrębie Radawnica, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XLIV.403.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów części nieruchomości dz. nr 881/2, 881/3, 881/4 w miejscowości Pieczyn, obręb Górzna, stanowiących własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XLIV.402.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwała Nr XLIV.401.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.401.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIV.400.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.400.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIV.399.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.399.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIV.398.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.398.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIV.397.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.397.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIV.396.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.396.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIV.395.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.395.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIV.394.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.394.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIV.393.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.393.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIV.392.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.392.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIV.391.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV.391.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV.391.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-05-09

Uchwała Nr XLIII.389.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów
Załącznik nr 1 w sprawie zmiany Studium
Załącznik nr 2 w sprawie zmiany Studium
Załącznik nr 3 w sprawie zmiany Studium (zip)
Załącznik nr 4 w sprawie zmiany Studium
Załącznik nr 5 w sprawie zmiany Studium
Załącznik nr 6 w sprawie zmiany Studium
Załącznik nr 7 w sprawie zmiany Studium
Załącznik nr 8 w sprawie zmiany Studium (zip)

Uchwała Nr XLIII.388.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych  

Uchwała Nr XLIII.387.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2020 – 2021 Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów”

Uchwała Nr XLIII.386.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2022”

Uchwała Nr XLIII.385.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Rosochy – część wsi Wąsosz” na „Rosochy – wieś” 

Uchwała Nr XLIII.384.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Kaczochy – część wsi Sławianowo” na „Kaczochy – wieś”

Uchwała Nr XLIII.383.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Grodno – część wsi Krzywa Wieś” na „Grodno – wieś” 

Uchwała Nr XLIII.382.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.382.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIII.381.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.381.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIII.380.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.380.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIII.379.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.379.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIII.378.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.378.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLIII.377.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.377.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XLIII.376.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.376.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIII.375.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII.375.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLIII.374.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII.374.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII.374.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr XLIII.373.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała  Nr XLIII.372.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

Uchwała Nr XLIII.371.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII.361.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Uchwała Nr XLIII.370.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

opublikowano 2022-04-07

UCHWAŁA Nr XLII.369.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA Nr XLII.368.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej będącej przedłużeniem ulicy Uniwersyteckiej położonej w miejscowości Radawnica

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII.368.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej będącej przedłużeniem ulicy Uniwersyteckiej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XLII.367.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złotów na lata 2022–2026

UCHWAŁA Nr XLII.366.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XLII.365.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły

UCHWAŁA Nr XLII.364.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Złotów współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA Nr XLII.363.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022-2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII.363.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 - 2029.

UCHWAŁA Nr XLII.362.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

UCHWAŁA Nr XLII.361.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

opublikowano 2022-03-01

Uchwała Nr XLI.360.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów

Uchwała Nr XLI.359.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLI.358.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skic

Uchwała Nr XLI.357.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr XLI.356.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasto Złotów powierzających sobie częściową realizację zadań oraz przyjmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLI.355.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów, położonej w obrębie Radawnica

Uchwała Nr XLI.354.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów, położonej w obrębie Nowa Święta

Uchwała Nr XLI.353.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL.336.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII.311.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XLI.352.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL.334.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII.307.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLI.351.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.287.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
    Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI.351.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XLI.350.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit (ulica Krótka)
   Załącznik do uchwały Nr XLI.350.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XLI.349.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Rosochy – część wsi Wąsosz” na „Rosochy – wieś”

Uchwała Nr XLI.348.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Kaczochy – część wsi Sławianowo” na „Kaczochy – wieś”

Uchwała Nr XLI.347.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Grodno – część wsi Krzywa Wieś” na „Grodno – wieś”

Uchwała Nr XLI.346.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029
    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.346.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

Uchwała Nr XLI.345.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

opublikowano 2022-02-01 

Uchwała Nr XL.343.2021 Rady Gminy Złotów w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2022

Uchwała Nr XL.342.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudni 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2022

Uchwała Nr XL.341.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

Uchwała Nr XL.340.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL.340.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XL.339.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL.339.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XL.338.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL.338.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Uchwała Nr XL.337.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL.337.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XL.336.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII.311.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XL.335.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL.335.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XL.334.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII.307.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XL.333.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złotów na lata 2022 – 2026

Uchwała Nr XL.332.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała Nr XL.331.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022-2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL.331.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL.331.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

Uchwała Nr XL.330.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XL.329.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL.329.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL.329.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2029

opublikowano 04-041-2022 

 UCHWAŁA Nr XXXIX.328.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVIII.327.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy

Uchwała Nr XXXVIII.326.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów

Uchwała Nr XXXVIII.325.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów

Uchwała Nr XXXVIII.324.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.376.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo

Uchwała Nr XXXVIII.323.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK

Uchwała Nr XXXVIII.322.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej dz. nr 230/6 obręb Bługowo, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVIII.320.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII.320.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII.320.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

opublikwano 2021-12-2

Uchwała Nr XXXVII.319.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 101/2 obręb Stawnica, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XXXVII.318.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej dz. nr 59 obręb Buntowo, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XXXVII.317.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.317.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XXXVII.316.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.316.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XXXVII.315.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.315.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XXXVII.314.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.314.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XXXVII.313.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.313.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XXXVII.312.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.312.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XXXVII.311.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.311.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Uchwała Nr XXXVII.310.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.310.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XXXVII.309.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.309.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XXXVII.308.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.308.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XXXVII.307.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.307.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Uchwała Nr XXXVII.306.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

Uchwała Nr XXXVII.305.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI.298.2021 Rady Gminy Złotów w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów

Uchwała Nr XXXVII.304.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

Uchwała Nr XXXVII.303.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Złotów do lokalnej organizacji turystycznej

Uchwała Nr XXXVII.302.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa

Uchwała Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVII.300.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII.300.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII.300.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Uchwała Nr XXXVII.299.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

opublikowano 2021-11-04

UCHWAŁA XXXVI.298.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XXXVI.297.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.297.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.296.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.296.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.295.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.295.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.294.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.294.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.293.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.293.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.292.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.292.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.291.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.291.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.290.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.290.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.289.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.289.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXVI.288.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.288.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXVI.287.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.287.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXVI.286.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.286.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXVI.285.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.285.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXXVI.284.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.284.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXXVI.283.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.283.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXXVI.282.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.282.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXXVI.281.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Złotów

Załącznik Nr 1 UCHWAŁY Nr XXXVI.281.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Złotów

Załącznik Nr 2 UCHWAŁY Nr XXXVI.281.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXVI.280.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 6/4 obręb Zalesie gmina Złotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej

UCHWAŁA Nr XXXVI.279.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów dz.nr 450/2 obręb Skic

UCHWAŁA Nr XXXVI.278.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 224/3 obręb Blękwit, stanowiącej własność Gminy Złotów

Uchwała Nr XXXVI.277.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

UCHWAŁA Nr XXXVI.276.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXXVI.275.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXVI.274.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI.273.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.273.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.273.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

UCHWAŁA Nr XXXVI.272.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.248.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

opublikowano 2021-10-05

 UCHWAŁA Nr XXXV.271.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXVIII.397.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXV.270.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXV.269.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej w miejscowości Nowiny dz. nr 526 obręb Dzierzążenko, stanowiącej własność Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXV.268.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 111 obręb Górzna, stanowiącej własność Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXV.267.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za ochronne lasów położonych na terenie gminy Złotów, będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka

UCHWAŁA Nr XXXV.266.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko (ulica Rolna, ulica Gajowa, ulica Widokowa, ulica Zielna, ulica Walizerska)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV.266.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Rola

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXV.266.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Gajowa

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXV.266.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Widokowa

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXXV.266.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Zielna

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY Nr XXXV.266.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Walizerska

UCHWAŁA Nr XXXV.265.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko (ulica Nad Stawem, ulica Wiatrakowa, ulica Zielone Łany, ulica Makowa)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV.265.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Nad Stawem

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXV.265.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Wiatrakowa

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXV.265.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Zielone Łany

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXXV.265.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Dzierzążenko, ulica Makowa

UCHWAŁA Nr XXXV.264.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko (ulica Lawendowa)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV.264.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko (ulica Lawendowa)

UCHWAŁA Nr XXXV.263.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIV.255.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

UCHWAŁA Nr XXXV.262.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV.262.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXV.261.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXV.260.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV.260.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028.2.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXV.260.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

UCHWAŁA Nr XXXV.259.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

 opublikowano 2021-09-01

UCHWAŁA NR XXXIV.258.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Złotów nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne

UCHWAŁA Nr XXXIV.257.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA Nr XXXIV.256.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Złotów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV.256.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV.255.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

UCHWAŁA Nr XXXIV.254.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV.253.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV.253.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV.253.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV.252.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

opublikowano 2021-06-28

UCHWAŁA Nr XXXIII.251.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zm. budżetu na 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zm. WPF 2021 - 2028

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028

  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028

UCHWAŁA Nr XXXIII.249.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego

UCHWAŁA Nr XXXIII.248.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA Nr XXXIII.247.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierzążenko

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII.247.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXIII.246.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

UCHWAŁA Nr XXXIII.245.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie wzoru wniosku dodatek mieszkaniowy

UCHWAŁA Nr XXXIII.244.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

  Załącznik do Uchwały Nr XXXIII.244.2021 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. ZAŁ.

UCHWAŁA Nr XXXIII.243.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020

UCHWAŁA Nr XXXIII.242.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2020

UCHWAŁA Nr XXXIII.241.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania

opublikowano 2021-06-02

UCHWAŁA Nr XXXII.240.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXXII.239.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

Uchwała Nr XXXII.238.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXXII.237.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXII.236.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zniany WPF 2021 - 2028

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zmiany WPF 2021 - 2028

UCHWAŁA Nr XXXII.235.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

opublikowano 2021-05-06

UCHWAŁA Nr XXXI.234.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa

UCHWAŁA Nr XXXI.233.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2021”.

UCHWAŁA Nr XXXI.232.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów za lata 2019-2020

   Załącznik do uchwały Nr XXXI.232.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXI.231.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r.w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021

UCHWAŁA Nr XXXI.230.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXI.229.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

   Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

   Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

opublikowano 2021-03-30

UCHWAŁA Nr XXX.228.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lipka, dz. nr 605, obręb Radawnica

UCHWAŁA Nr XXX.227.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLII/423/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR XXX.226.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023

Załacznik do Uchwały 226

UCHWAŁA Nr XXX.225.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXX.224.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załacznik nr 1 do Uchwały 224

Załacznik nr 2 do Uchwały 224

UCHWAŁA Nr XXX.223.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

opublikowano 2021-03-03

UCHWAŁA Nr XXIX.222.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 57, 58/3 Zalesie

UCHWAŁA Nr XXIX.221.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 628_2 Górzna

UCHWAŁA Nr XXIX.220.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXIX.219.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w spr. ustalenia godzin nauczycieli

UCHWAŁA Nr XXIX.218.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 2 UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

opublikowano 2021-02-02   

UCHWAŁA Nr XXVIII.216.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028

Załącznik Nr 1 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

Załącznik Nr 2 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

UCHWAŁA Nr XXVIII.214.2020  z 29.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII.213.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020 - 2028

Załacznik Nr 1 XXVIII.213.2020 z 29.12.2020 r. zm. WPF 2020-2028

Załącznik Nr 2 XXVIII.213.2020 zm. WPF 2020-2028

Opublikowano 2021-01-11

UCHWAŁA Nr XXVII.212.2020 z 21.12.2020 r. plany pracy Komisji na 2021 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII.211.2020 z 21.12.2020 r. plan pracy Rady na 2021 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII.210.2020 z 21.12.2020 r. MPZP Święta.d

UCHWAŁA Nr XXVII.209.2020 z 21.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV.253.2017.d

UCHWAŁA Nr XXVII.208.2020 z 21.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV.251.12.d

UCHWAŁA Nr XXVII.207.2020 z 21.12.2020 r. nadanie nazwy ul. Srebrna, Dzierzążenko.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.207.2020 z 21.12.2020 nadanie nazwy ul. Srebrna, Dzierzążenko.

UCHWAŁA Nr XXVII.206.2020 z 21.12.2020 r. zmiana uchwały o przekazaniu do ZWIK Dzierzążenko 324 8 Blękwit 635 12.

UCHWAŁA Nr XXVII.205.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Radawnica.d

Załącznik nr 2 do Uchwały na XXVII.205.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Radawnica.

UCHWAŁA Nr XXVII.204.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Kleszczyna.d

Załącznik nr 2 do Uchwały XXVII.204.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Kleszczyna.

UCHWAŁA Nr XXVII.203.2020 z 21.12.2020 r. zm. budżetu.d

opublikowano 2020-12-28

UCHWAŁA Nr XXVI.202.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK

UCHWAŁA Nr XXVI.201.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXVI.200.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

200 - WPF (zał. nr 1).        200 - WPF (zał. nr 2).d

UCHWAŁA Nr XXVI.199.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XXVI.198.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII.136.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020

opublikowano 2020-12-02

UCHWAŁA Nr XXV.197.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXV.196.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXV.195.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Radawnica do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

UCHWAŁA Nr XXV.194.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Dzierzążenko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

UCHWAŁA Nr XXV.193.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotów z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa znajdującymi się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lipka

UCHWAŁA Nr XXV.192.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXV.191.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, o zmianę rodzaju miejscowości „Pieczynek – część wsi Zalesie” na „Pieczynek – wieś”

UCHWAŁA Nr XXV.190.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów

UCHWAŁA Nr XXV.189.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXV.188.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXV.187.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2020-11-03

UCHWAŁA Nr XXIV.186.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXIV.185.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów dz.nr 272/1 obręb Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXIV.184.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXIV.183.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-09-30

UCHWAŁA Nr XXIII.182.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXII.174.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz.nr 12/24 obręb Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXIII.181.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA  Nr XXIII.180.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020  r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr XXIII.179.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów  na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA Nr XXIII.178.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

UCHWAŁA Nr XXIII.177.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXIII.176.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-09-02

UCHWAŁA Nr XXII.175.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW  z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXII.174.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz. nr 12/24 obręb Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXII.173.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz. nr 96/11, 96/13, 96/15 obręb Blękwit

UCHWAŁA Nr XXII.172.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXII.171.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXII.170.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

opublikowano 2020-08-05

UCHWAŁA Nr XXI.169.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXI.168.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

UCHWAŁA Nr XXI.167.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXI.166.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-07-02

UCHWAŁA Nr XX.165.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XX.164.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XX.163.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

UCHWAŁA NR XX.162.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 marca 2020 r. wniesionej przez  Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

UCHWAŁA Nr XX.161.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Złotów własności sieci wodociągowej, zlokalizowanej w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 324/8, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów. 

UCHWAŁA Nr XX.160.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Złotów własności sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 637/28, obręb Blękwit i nr 380/6 obręb Klukowo, gmina Złotów. 

UCHWAŁA Nr XX.159.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawione grunty gminne 

UCHWAŁA Nr XX.158.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę  w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XX.157.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

Załącznik do 157.

UCHWAŁA Nr XX.156.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

UCHWAŁA Nr XX.155.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 

UCHWAŁA Nr XX.154.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Złotów

opublikowano 2020-06-02

UCHWAŁA Nr XIX.153.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w  sprawie wyrażenia woli przyjęcia na rzecz Gminy Złotów darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego dz. nr 400/3 i 400/74 obręb Dzierzążenko gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XIX.152.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

UCHWAŁA Nr XIX.151.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA Nr XIX.150.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

UCHWAŁA Nr XIX.149.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XIX.148.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XIX.147.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2020-05-07 

UCHWAŁA Nr XVIII.146.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów dz. nr 55 obręb Sławianowo

UCHWAŁA Nr XVIII.145.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VII.59.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego położonej w miejscowości Radawnica gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XVIII.144.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów dz. nr 21/6, 21/7 obręb Klukowo na rzecz Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA Nr XVIII.143.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz.nr 52/16, 53/16 obręb Blękwit

UCHWAŁA Nr XVIII.142.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów dz.nr 69/18 obręb Blękwit

UCHWAŁA Nr XVIII.141.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA Nr XVIII.140.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2020”.

UCHWAŁA Nr XVIII.139.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów” 

UCHWAŁA Nr XVIII.138.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVIII.137.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVIII.136.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020

opublikowano 2020-04-03  

UCHWAŁA Nr XVII.135.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XVII.134.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Święta w wyniku rozgraniczenia

UCHWAŁA Nr XVII.133.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Stawnica, na czas oznaczony do 3 lat 

UCHWAŁA Nr XVII.132.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Górzna

UCHWAŁA Nr XVII.131.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Złotów miejsca do bezpłatnego parkowania oraz poparcie w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski

UCHWAŁA Nr XVII.130.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVII.129.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVII.128.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

opublikowano 2020-03-03 

UCHWAŁA Nr XVI.127.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2020

UCHWAŁA Nr XVI.126.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2020

UCHWAŁA Nr XVI.125.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  miejscowości Pieczynek

UCHWAŁA Nr XVI.124.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XVI.123.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XVI.122.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XVI.121.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XVI.120.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XVI.119.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVI.118.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-01-31

UCHWAŁA Nr XV.117.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotów spółkom wodnym, trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA Nr XV.116.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA Nr XV.115.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, o zmianę rodzaju miejscowości „Józefowo – część wsi Radawnica” na „Józefowo –wieś”

UCHWAŁA Nr XV.114.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA Nr XV.113.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów  na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA Nr XV.112.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XV.111.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XV.110.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XV.109.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XV.108.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2020-01-07 

UCHWAŁA Nr XIV.107.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotów i nieruchomościami stanowiącymi własność prywatną położonych w miejscowości Międzybłocie gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XIV.106.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Buntowo

UCHWAŁA Nr XIV.105.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Bielawa

UCHWAŁA Nr XIV.104.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Pieczynek

UCHWAŁA Nr XIV.103.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie przyjęcia PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

UCHWAŁA Nr XIV.102.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIV.101.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-12-03  

UCHWAŁA Nr XIII.100.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr XIII.99.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XIII.98.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020

UCHWAŁA Nr XIII.97.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIII.96.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIII.95.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-11-06  

UCHWAŁA Nr XII.94.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Józefowo

UCHWAŁA Nr XII.93.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

UCHWAŁA Nr XII.92.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr XII.91.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XII.90.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję 2020 - 2023

UCHWAŁA Nr XII.89.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XII.88.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-10-01   

UCHWAŁA Nr XI.87.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XI.86.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XI.85.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XI.84.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-09-04  

 UCHWAŁA Nr X.83.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złotów na rok 2019

UCHWAŁA Nr X.82.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA Nr X.81.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr X.80.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę samojezdnej równiarki drogowej GR135

UCHWAŁA Nr X.79.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr X.78.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr X.77.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019  r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr X.76.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Opublikowano 2019-08-02  

UCHWAŁA Nr IX.75.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów 

UCHWAŁA Nr IX.74.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/320/13 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z amfiteatru w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr IX.73.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII.397.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr IX.72.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Załącznik do uchwały Nr IX.72.2019  kasztanowiec zwyczajny

UCHWAŁA Nr IX.71.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Załącznik do uchwały Nr IX.71.2019  topola szara

UCHWAŁA Nr IX.70.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023

UCHWAŁA Nr IX.69.2019 z dn. 27.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr IX.68.2019 z dn. 27.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr IX.67.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2019-07-02 

UCHWAŁA Nr VIII.66.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr VIII.65.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr VIII.64.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości dz. 326/8 stanowiącej własność Gminy Złotów i dz. 326/18 położonych w miejscowości Grodno gmina Złotów

UCHWAŁA Nr VIII.63.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

Załącznik do uczwały Nr VIII.63.2019.

UCHWAŁA Nr VIII.62.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za rok 2018

UCHWAŁA Nr VIII.61.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 

UCHWAŁA Nr VIII.60.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Złotów

opublikowano 2019-06-06 

UCHWAŁA Nr VII.59.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego położonej w miejscowości Radawnica gmina Złotów

UCHWAŁA Nr VII.58.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Pieczyn

UCHWAŁA Nr VII.57.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr VII.56.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Bługowo

UCHWAŁA Nr VII.55.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA Nr VII.54.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

UCHWAŁA Nr VII.53.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr VII.52.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Złotów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA Nr VII.51.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr VII.50.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr VII.49.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie  

UCHWAŁA Nr VII.48.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Radawnicy  

opublikowano 2019-04-30 

UCHWAŁA Nr VI.47.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr VI.46.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Złotów położonych w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr VI.45.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr VI.44.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego położonej w miejscowości Kamień gmina Złotów

UCHWAŁA Nr VI.43.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2019”.

UCHWAŁA Nr VI.42.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów za lata 2017-2018

UCHWAŁA Nr VI.41.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr VI.40.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr VI.39.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2019

UCHWAŁA Nr VI.38.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA Nr VI.37.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów

opublikowano 2019-04-04 

UCHWAŁA Nr V.36.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2029 

UCHWAŁA Nr V.35.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr V.34.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

UCHWAŁA Nr V.33.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr V.32.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-03-01 

UCHWAŁA Nr IV.31.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2019.

UCHWAŁA Nr IV.30.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2019.

UCHWAŁA Nr IV.29.2019RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/429/98 Rady Gminy Złotów z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA Nr IV.28.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II.10.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy.

UCHWAŁA Nr IV.27.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/165/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

UCHWAŁA Nr IV.26.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr IV.25.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026.

opublikowano 2019-02-07

UCHWAŁA Nr III.24.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr III.23.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/474/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych

UCHWAŁA Nr III.22.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr III.21.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr III.20.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr III.19.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026.

UCHWAŁA Nr III.18.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr III.17.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026.

UCHWAŁA Nr III.16.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018

opublikowano 2019-01-02 

UCHWAŁA Nr II.15.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr II.14.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr II.13.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

UCHWAŁA Nr II.12.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

UCHWAŁA Nr II.11.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Gminy Złotów w Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.

UCHWAŁA Nr II.10.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

UCHWAŁA Nr II.9.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów.

UCHWAŁA Nr II.8.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów.

UCHWAŁA Nr II.7.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr II.6.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

UCHWAŁA Nr II.5.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA Nr II.4.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr II.3.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

opublikowano 2018-12-06

UCHWAŁA Nr I.2.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr I.1.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Złotów

opublikowano 2018-11-28