Projekty uchwał na XXII sesję w dniu 30 Lipca 2020 r.