Projekty uchwał na XLVII sesję w dniu 21 lipca 2022 r.

1.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

2.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

3.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

4.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

5.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko

6.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów na rok szkolny 2022/2023

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za ochronne lasów położonych na terenie gminy Złotów, będących w zarządzie Nadleśnictwa Złotów

8.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa

8.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r.

8.2 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r.

8.3 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r.

9.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

9.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r.

9.2 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r.

9.3 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 21 lipca 2022 r.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.397.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów