Projekty uchwał na XLV sesję w dniu 26 maja 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Złotów

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jejrekomendacji

    Załącznik do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo – usługowej w miejscowości Blękwit

   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.420.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo
   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta
   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.
   Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości położonych w Skicu gmina Złotów dz. nr 459, stanowiącej własność Gminy Złotów i dz. nr 450/2, stanowiącej własność prywatną

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 193/2 obręb Stawnica, stanowiącej własność Gminy Złotów

11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
    Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
    Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028