Projekty Uchwał na XLII sesję Rady Gminy Złotów, w dniu 24 lutego 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029
3.1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Złotów współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły

6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złotów na lata 2022 – 2026

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej będącej przedłużeniem ulicy Uniwersyteckiej położonej w miejscowości Radawnica
8.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej będącej przedłużeniem ulicy Uniwersyteckiej położonej w miejscowości Radawnica

9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych