Projekty Uchwał na XL sesję Rady Gminy Złotów, w dniu 28 grudnia 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2029
1.1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XL. .2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2029
1.2 Załącznik nr 2 do uchwały nr XL. .2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029
2.1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XL. .2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2029
2.2 Załącznik nr 2 do uchwały nr XL. .2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029

3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złotów na lata 2022 – 2026

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII.307.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
6.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL. .2021

7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII.311.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
8.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL. .2021

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
9.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL. .2021

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
10.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL. .2021

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
11.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL. .2021

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2022

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2022