SKŁAD RADY GMINY

KOMISJE RADY GMINY

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Złotów

 

 

Lp.,

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Podgórna –Klocek Małgorzata

Przewodnicząca

2.

Mreła Ewa

Z-ca Przewodniczącej

3.

Białczyk Andrzej

Członek

4.

Sulima Adam

Członek

5.

Tomaszewski Adam

Członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw

Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Złotów

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Bulawa Jan

Przewodniczący

2.

Szewczuk Alicja

Z-ca Przewodniczącego

3.

Gaj Zuzanna

Członek

4.

Gajewski Jan

Członek

5.

Napora Mieczysław

Członek

 

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony

Środowiska i Zdrowia Rady Gminy Złotów

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Hammacher Jan

Przewodniczący

2.

Januszewski Jacek

Z-ca Przewodniczącego

3.

Borzych Marcin

Członek

4.

Brzeziński Tadeusz

Członek

5.

Bulawa Jan

Członek