SESJA XXXVIII

UCHWAŁA Nr XXXVIII-326-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na

2009 rok.


UCHWAŁA Nr XXXVIII-327-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009.


UCHWAŁA Nr XXXVIII-328-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2009 – 2015


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-329-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-330-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-331-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-332-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-333-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-334-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-335-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-336-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-337-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-338-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-339-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Franciszkowo


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-340-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Franciszkowo


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-341-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-342-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotwie


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-343-09

 

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-344-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/297/09 Rady Gminy Złotów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA Nr XXXVIII-345-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na 2010 rok