SESJA XLIII

UCHWAŁA Nr XLIII-379-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/379/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLIII-380-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/380/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja  2010 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


UCHWAŁA Nr XLIII-381-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/381/10

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 27 maja  2010 r.

   w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.


Uchwała XLIII-382-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/382/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


Uchwała XLIII-383-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/383/10

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 27 maja  2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.


UCHWAŁA Nr XLIII-384-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/384/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego


UCHWAŁA Nr XLIII-385-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/385/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów    na lata 2010-2013”       


UCHWAŁA Nr XLIII-386-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/386/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-387-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/387/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-388-10 z 37.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/388/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-389-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/389/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-390-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/390/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Zalesie


UCHWAŁA Nr XLIII-391-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/391/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Zalesie


UCHWAŁA Nr XLIII-392-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/392/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/378/10

Rady Gminy Złotów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna


UCHWAŁA XLIII-393-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/393/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych