SESJA NR XXXV

UCHWAŁA Nr XXXV-296-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Złotów na rok 2009


 

UCHWAŁA Nr XXXV-297-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


 

UCHWAŁA Nr XXXV-298-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


 

UCHWAŁA Nr XXXV-299-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


 

 

UCHWAŁA Nr XXXV-300-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Radawnicy


UCHWAŁA Nr XXXV-301-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Sławianowie


UCHWAŁA Nr XXXV-302-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/143/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Świętej


 

UCHWAŁA Nr XXXV-303-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów


 

UCHWAŁA Nr XXXV-304-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Złotów na rok 2009


 

UCHWAŁA Nr XXXV-305-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Złotów na rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania: