SESJA NR XXXIV

UCHWAŁA Nr XXXIV-280-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


 

UCHWAŁA Nr XXXIV-281-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA Nr XXXIV-282-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

  w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA Nr XXXIV-283-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XXXIV-284-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Skic


UCHWAŁA Nr XXXIV-285-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Rudna


UCHWAŁA Nr XXXIV-286-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Rudna


UCHWAŁA Nr XXXIV-287-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXIV-288-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-289-09

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-290-09

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-291-09

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-292-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie przekazania w dzierżawę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oddanych do eksploatacji stanowiących 

mienie Gminy Złotów Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.


UCHWAŁA Nr XXXIV-293-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia  2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w rejonie miejscowości Pieczynek, Klukowo i Blękwit.