SESJA NR XXV

UCHWAŁA Nr XXV-192-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XXV-193-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu     budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” 


UCHWAŁA Nr XXV-194-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 23 października 2008 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XXV-195-08.pdf

Rady Gminy Złotów

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2008

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy.


UCHWAŁA Nr XXV-196-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/195/05

Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę  Złotów


UCHWAŁA Nr XXV-197-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-198-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-199-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-200-08.pdf 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-201-08.pdf 

RADY GMINY ZŁOTÓW

 dnia 23 października 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym