SESJA NR XXIV

UCHWAŁA NR XXIV-188-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2008.


UCHWAŁA NR XXIV-189-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy


UCHWAŁA NR XXIV-190-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Złotów w rejonie miejscowości Pieczynek, Klukowo i Blękwit


UCHWAŁA NR XXIV-191-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/125/04 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011 i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011.