SESJA NR XXIII

   UHWAŁA NR XXIII-178-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

na rok 2008.


UHWAŁA NR XXIII-179-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UHWAŁA NR XXIII-180-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego

w budynku nr 31 położonym we wsi Bługowo, stanowiącym własność Gminy Złotów.


UHWAŁA NR XXIII-181-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z działką

położonych we wsi Bługowo


UHWAŁA NR XXIII-182-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Radawnica, stanowiącym własność Gminy Złotów


UHWAŁA NR XXIII-183-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-184-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-185-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-186-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-187-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia  28 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w Gminie Złotów

załącznik do uchwały XXIII-187-2008.pdf